:: منوی سایت
تعداد اعضای ثبت نام شده: 493
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1406038
بازدید این صفحه در سال جاری: 83
بازدید این صفحه در ماه جاری: 8
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 10
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1116
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
مهرانگیز امیریپزشکی هسته ایدانشگاه علوم پزشکی تهران
حشمت ا... ازهرآسیب شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
محسن وکیلی صادقیخون و سرطان بالغیندانشگاه علوم پزشکی شیراز
محمود رضا باغی نیاآسیب شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
حمیرا حاج احمدیانآسیب شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
لقمان قادریآسیب شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر ناصر ابراهیمی دریانیگوارش بالغین (داخلی)دانشگاه علوم پزشکی تهران
مرتضی احمدی آملیآسیب شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
داود تاساآسیب شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
محمد سدهیآسیب شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
حسین فودازیآسیب شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
فرید نژاددادگرپرتو درمانیدانشگاه علوم پزشکی تهران
شاپور امیدواریآسیب شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
سید مرتضی شریفیآسیب شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
زهره آزماآموزش بهداشتدانشگاه علوم پزشکی ایران
+لیست کامل اعضای انجمن