:: منوی سایت
تعداد اعضای ثبت نام شده: 492
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1949283
بازدید این صفحه در سال جاری: 656
بازدید این صفحه در ماه جاری: 58
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 19
بازدید این صفحه در روز جاری: 3
HyperLink
 
 
1116
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
مسعود ایروانیآسیب شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
حسن طاهریگوارش بالغین (داخلی)دانشگاه علوم پزشکی تهران
شیوا پیله ورآسیب شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
علیرضا تیموریجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
نوین نیک بخشآسیب شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
پوریا عادلیآسیب شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
مهستی عموئیپزشکی هسته ایدانشگاه علوم پزشکی تهران
امیر محسن جلائی فرآسیب شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
مهرداد زینلیانآسیب شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
ملیحه حسین زادهآسیب شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
حمیدرضا ابطحیگوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردندانشگاه علوم پزشکی ایران
محمود سامعیآسیب شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
مریم طباطبائیانآسیب شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
فریدون سیرتیجراحی عمومیدانشگاه علوم پزشکی تهران
علیرضا شمسایی فرآسیب شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
+لیست کامل اعضای انجمن