:: منوی سایت
تعداد اعضای ثبت نام شده: 492
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2136563
بازدید این صفحه در سال جاری: 824
بازدید این صفحه در ماه جاری: 75
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 20
بازدید این صفحه در روز جاری: 3
HyperLink
 
 
1116
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
علی رضا انتظاریآسیب شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
علی خدابندهآسیب شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
منوچهر کیهانیخون و سرطان بالغیندانشگاه علوم پزشکی تهران
محمد بابائیآسیب شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
رسول عزيزيجراحی عمومیدانشگاه علوم پزشکی تبریز
ماهرخ دائمیآسیب شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
عادل کریم زادهآسیب شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
سیمین همتیآسیب شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
اعظم السادات موسویزنان وزایماندانشگاه علوم پزشکی تهران
رسول فاتحی فردآسیب شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
محمد احمدی مقدمجراحی ترمیمی، پلاستیک و سوختگیدانشگاه علوم پزشکی ایران
مهرسا مجد آیینپرتو درمانیدانشگاه علوم پزشکی تهران
آزیتا صدیقی مقدم پورآسیب شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
علی رضا ناصریپرتو درمانیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نرگس مصطفی لوآسیب شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
+لیست کامل اعضای انجمن