:: منوی سایت
تعداد اعضای ثبت نام شده: 492
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2136553
بازدید این صفحه در سال جاری: 823
بازدید این صفحه در ماه جاری: 74
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 19
بازدید این صفحه در روز جاری: 2
HyperLink
 
 
1116
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
محمد روانبدآسیب شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
حسن خواجه ایآسیب شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
محمد تقی حقی آشتیانیآسیب شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
منوچهر دوائیجراحی اطفالدانشگاه علوم پزشکی تهران
حسن طاهریگوارش بالغین (داخلی)دانشگاه علوم پزشکی تهران
سیروس مذکوریآسیب شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
عصمت السادات هاشمیآسیب شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
سها نمازیداروسازی بالینیدانشگاه علوم پزشکی ایران
بهروز شهرادآسیب شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
عليرضا فهیمگوارش بالغین (داخلی)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
داریوش مسلمیآسیب شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
عباس قنبریآسیب شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
مهران شریفیخون و سرطان بالغیندانشگاه علوم پزشکی اصفهان
فریبا بهنام فرآسیب شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
مینو ساعتیانآسیب شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
+لیست کامل اعضای انجمن