:: منوی سایت
تعداد اعضای ثبت نام شده: 492
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2136654
بازدید این صفحه در سال جاری: 68
بازدید این صفحه در ماه جاری: 6
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 2
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1116
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
هادی رنجکش زادهآسیب شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
حمیدرضا ابطحیگوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردندانشگاه علوم پزشکی ایران
فاطمه حقیقیآسیب شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
مجتبی رشیدی مصلحآسیب شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
محمد روانبدآسیب شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
خسرو ایازیآسیب شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
منوچهر دوائیجراحی اطفالدانشگاه علوم پزشکی تهران
صدیقه اسماعیلیانآسیب شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
یوسف حسینیجراحی کلیه و مجاری ادراری - تناسلی (ارولوژی)دانشگاه علوم پزشکی تهران
سیروس سامیزادهزنان وزایماندانشگاه علوم پزشکی تهران
باران پرهیزکارآسیب شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
حافظ بیات ماکوجراحی عمومیدانشگاه علوم پزشکی تهران
یاشا مخدومیآسیب شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
فرناز آموزگار هاشمیآسیب شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
مهرانگیز امیریپزشکی هسته ایدانشگاه علوم پزشکی تهران
+لیست کامل اعضای انجمن