:: منوی سایت
انجمن علمی قلب و عروق ایران
انجمن علمی قلب و عروق ایران
گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی)
رییس هیات مدیره: فریدون نوحی بزنجانی
تاریخ تاسیس: 0000
تعداد اعضای ثبت نام شده: 7
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1799568
بازدید این صفحه در سال جاری: 451
بازدید این صفحه در ماه جاری: 68
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 21
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1007
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
فریدون نوحی بزنجانی
فریدون نوحی بزنجانی
رئیس

سیدمحمدمهدی پیغمبری
سیدمحمدمهدی پیغمبری
دبیر

احمد امین
احمد امین
خزانه دار
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
فریدون نوحی بزنجانیبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
هانی هراتیبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
احمد امینبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
سیدمحمدمهدی پیغمبریبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
آرش قلوبیبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
مهدی شهریاری افشاربیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی تهران
ایرج ناظریبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی تهران
+لیست کامل اعضای انجمن