:: منوی سایت
انجمن علمی قلب و عروق ایران
انجمن علمی قلب و عروق ایران
گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی)
رییس هیات مدیره: فریدون نوحی بزنجانی
تاریخ تاسیس: 0000
تعداد اعضای ثبت نام شده: 113
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2780047
بازدید این صفحه در سال جاری: 529
بازدید این صفحه در ماه جاری: 132
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 39
بازدید این صفحه در روز جاری: 2
HyperLink
 
 
1007
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
فریدون نوحی بزنجانی
فریدون نوحی بزنجانی
رئیس

احمد امین
احمد امین
خزانه دار

سیدمحمدمهدی پیغمبری
سیدمحمدمهدی پیغمبری
دبیر
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
حمید آموزگارقلب اطفالدانشگاه علوم پزشکی شیراز
سید محمد علی صدرعاملیبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
سيف الله عبدىبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
فرشاد شاکریانبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
محمدجواد عالم زادهبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
الهه ملکان رادقلب اطفالدانشگاه علوم پزشکی تهران
محمدحسین نیکوبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
علیرضا رشیدی نژادبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
نیلوفر سمیعیبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
مریم شجاعی فردبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
طناز رزمیبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی تهران
سید هاشم سزاوار سیدیبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
سهند حمیدیبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی شیراز
محمد کافیبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
سیدمحمدمهدی پیغمبریبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
+لیست کامل اعضای انجمن