:: منوی سایت
انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران
انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: بهزاد پوپک
تاریخ تاسیس: 1381
تعداد اعضای ثبت نام شده: 1077
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1795287
بازدید این صفحه در سال جاری: 1647
بازدید این صفحه در ماه جاری: 171
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 27
بازدید این صفحه در روز جاری: 2
HyperLink
 
 
1075
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
محمد جواد سلطانپور
محمد جواد سلطانپور
بازرس

حسین غلامی
حسین غلامی
عضو علی البدل

بهزاد پوپک
بهزاد پوپک
رئیس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
فرزانه کلانتریعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی ایران
علی اصغر عبدالرحیميعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی ایران
غلامرضا صدرعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی تهران
محمد حسن ایزد خواه محمديعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی تبریز
صدیقه صرافعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
جلیل آگنجعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی ایران
علیرضا تیمچه حريريعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
سعید شبستری خيابانيعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی تبریز
احمد تقویعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی تبریز
فرزانه عزیز محسنيعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
حسین مسعودی فريدعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی ایران
محمد مهدی اجتهادیعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
غلامرضا حمزه لوعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
غلامعباس صدرویعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
جمال الدین گهر نژادعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی ایران
+لیست کامل اعضای انجمن