:: منوی سایت
انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران
انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: بهزاد پوپک
تاریخ تاسیس: 1381
تعداد اعضای ثبت نام شده: 1077
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2359225
بازدید این صفحه در سال جاری: 2243
بازدید این صفحه در ماه جاری: 123
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 26
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1075
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
بهزاد پوپک
بهزاد پوپک
رئیس

حسین غلامی
حسین غلامی
عضو علی البدل

سیامک میراب سمیعي
سیامک میراب سمیعي
عضو هیأت مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
الله وردی رادمنشعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی تبریز
محمد رضا آقا قزوینيعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی تهران
مینا خوش خلقعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی تهران
مسعود کهن قادشعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
سیمین نوروزی فردعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی تبریز
اسکندر زیناليعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
سودابه جمالیعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
حمید آیتيعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
علی اکبر کریميعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی ایران
خجسته منصوریعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
منصوره بهروزعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی تهران
اصغر تارانیعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
بهمن کام بخشعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
میترا معبودیعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی تبریز
شهلا فارسیعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی ایران
+لیست کامل اعضای انجمن