:: منوی سایت
انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران
انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: بهزاد پوپک
تاریخ تاسیس: 1381
تعداد اعضای ثبت نام شده: 1077
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1326701
بازدید این صفحه در سال جاری: 94
بازدید این صفحه در ماه جاری: 94
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 0
بازدید این صفحه در روز جاری: 5
HyperLink
 
 
1075
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
سیامک میراب سمیعي
سیامک میراب سمیعي
عضو هیأت مدیره

علی صادقی تبار
علی صادقی تبار
عضو هیأت مدیره

سید محمد حسن هاشمی مدني
سید محمد حسن هاشمی مدني
خزانه دار
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
فاطمه شکوهیعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی ایران
محمد رضا سلیم پورعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
سیده لعیا موسویعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی تهران
عبدالحسین موسویعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی اهواز
جلیل آگنجعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی ایران
افسانه بردبارعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رقیه نوریعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی تبریز
مجتبی بزرگیعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی تهران
رضا کیهانيعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی تبریز
مجتبی شرفی تفرشي مقدمعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی ایران
فریبا سرداری ايروانيعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی ایران
حسن مسعودی همت آباديعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی ایران
فرج فرج زاده بردجیعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
عبداله نادمیعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی تهران
کیمیا فرد اصفهانیعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
+لیست کامل اعضای انجمن