:: منوی سایت
انجمن علمی پزشکی اجتماعی ایران
انجمن علمی پزشکی اجتماعی ایران
گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی)
رییس هیات مدیره: علی پاشا میثمی
تاریخ تاسیس: 1382
تعداد اعضای ثبت نام شده: 161
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 963934
بازدید این صفحه در سال جاری: 1125
بازدید این صفحه در ماه جاری: 117
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 38
بازدید این صفحه در روز جاری: 7
HyperLink
 
 
1033
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
محمدرضا سهرابی
محمدرضا سهرابی
نایب رئیس

سید علی آذین
سید علی آذین
عضو علی البدل

آبتین حیدرزاده
آبتین حیدرزاده
دبیر
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
آزاده سیاری فردپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مریم تقواپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
رعنا حسینیپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی تبریز
احمدرضا زمانیپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
فاطمه طباطباييپزشکان عمومیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
سعید صادقیه اهریپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی تهران
مینا احمدیپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
محمد رضا هدايتي مقدمپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
فریبا فتح اللهیپزشکان عمومیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
سید حمید رضا هدایتیپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
نگاه توکلی فردپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی ایران
آبتین حیدرزادهپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی گیلان
فرزانه کرمی تنهاپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی ایران
مریم میرزاییپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
نیلوفر معتمدپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی بوشهر
+لیست کامل اعضای انجمن