:: منوی سایت
انجمن علمی پزشکی اجتماعی ایران
انجمن علمی پزشکی اجتماعی ایران
گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی)
رییس هیات مدیره: علی پاشا میثمی
تاریخ تاسیس: 1382
تعداد اعضای ثبت نام شده: 167
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1404287
بازدید این صفحه در سال جاری: 192
بازدید این صفحه در ماه جاری: 27
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 42
بازدید این صفحه در روز جاری: 6
HyperLink
 
 
1033
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
اکبر نیک پژوه
اکبر نیک پژوه
عضو علی البدل

نوید محمدی
نوید محمدی
عضو هیأت مدیره

علی پاشا میثمی
علی پاشا میثمی
رئیس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
پریسا میرمقتداییپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
ندا زمانیپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
سید جابر موسویپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی تهران
زهرا خزاعی پورپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
آبتین حیدرزادهپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی گیلان
پگاه محققپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
علی عزیزیپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
زهرا زمانيپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
علی تقویپزشکان عمومیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
حمیده ابراهیمی گرویپزشکان عمومیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
سولماز قهرمانیپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
علی حسین زینال زاده چینی بلاغپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
حوریه انصاریپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
احمدرضا زمانیپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مهدیه دعاییپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی ایران
+لیست کامل اعضای انجمن