:: منوی سایت
انجمن علمی پزشکی اجتماعی ایران
انجمن علمی پزشکی اجتماعی ایران
گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی)
رییس هیات مدیره: علی پاشا میثمی
تاریخ تاسیس: 1382
تعداد اعضای ثبت نام شده: 167
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2468321
بازدید این صفحه در سال جاری: 138
بازدید این صفحه در ماه جاری: 138
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 41
بازدید این صفحه در روز جاری: 10
HyperLink
 
 
1033
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
سید علی آذین
سید علی آذین
عضو علی البدل

كوروش كبير
كوروش كبير
بازرس

نوید محمدی
نوید محمدی
عضو هیأت مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
مریم کاظمیپزشکان عمومیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
ملیحه فریدپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی تهران
سید جابر موسویپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی تهران
زهرا زمانيپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
الهام معظمپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
غزال حاجی نصرالهپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی قزوین
محمد زکریا پزشکیپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
نرجس خلیلیپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مریم عمادزادهپزشکان عمومیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
فریبا حیدریپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی تبریز
شبنم نیرومندپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرضيه نجوميپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی ایران
مریم ناطقیپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
فاطمه طباطباييپزشکان عمومیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
زهرا خزاعی پورپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
+لیست کامل اعضای انجمن