:: منوی سایت
انجمن علمی پزشکی اجتماعی ایران
انجمن علمی پزشکی اجتماعی ایران
گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی)
رییس هیات مدیره: علی پاشا میثمی
تاریخ تاسیس: 1382
تعداد اعضای ثبت نام شده: 167
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1522167
بازدید این صفحه در سال جاری: 493
بازدید این صفحه در ماه جاری: 4
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 29
بازدید این صفحه در روز جاری: 4
HyperLink
 
 
1033
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
كوروش كبير
كوروش كبير
بازرس

سید علی آذین
سید علی آذین
عضو علی البدل

اکبر نیک پژوه
اکبر نیک پژوه
عضو علی البدل
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
نیلوفر معتمدپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی بوشهر
عاطفه واعظیپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی ایران
عصمت داودی منفردپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
محبوبه السادات مدرسیپزشکان عمومیدانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
نسترن لعلپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نرجس هزارپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی تهران
ریحانه ابوالقاسمیپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی تهران
كوروش كبيرپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی ایران
فاطمه سجادیپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی ایران
آمیندا امان الهی بهاروندپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مینا احمدیپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مهرداد عسکریانپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
امنه باریکانیپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی ایران
سیاوش مرادیپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی تبریز
نوید محمدیپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی تهران
+لیست کامل اعضای انجمن