:: منوی سایت
انجمن علمی پزشکی اجتماعی ایران
انجمن علمی پزشکی اجتماعی ایران
گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی)
رییس هیات مدیره: علی پاشا میثمی
تاریخ تاسیس: 1382
تعداد اعضای ثبت نام شده: 161
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1074386
بازدید این صفحه در سال جاری: 1316
بازدید این صفحه در ماه جاری: 12
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 33
بازدید این صفحه در روز جاری: 6
HyperLink
 
 
1033
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
زهرا محتشم امیری
زهرا محتشم امیری
خزانه دار

نوید محمدی
نوید محمدی
عضو هیأت مدیره

علی پاشا میثمی
علی پاشا میثمی
رئیس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
پیغام حیدرپورپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
شهرام سرافرازیانپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی بوشهر
آبتین حیدرزادهپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی گیلان
آزيتا خيل تاشپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی تهران
رعنا حسینیپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی تبریز
مرضيه نجوميپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی ایران
ملیحه فریدپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی تهران
عاطفه واعظیپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی ایران
علیرضا مغیثیپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
مریم محسنیپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
بتول طایفی نصرآبادیپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
معصومه قدوسی جوهریپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی یاسوج
شيدا بني ها شميپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
مریم عمادزادهپزشکان عمومیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
محبوبه السادات مدرسیپزشکان عمومیدانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
+لیست کامل اعضای انجمن