:: منوی سایت
انجمن علمی پزشکی اجتماعی ایران
انجمن علمی پزشکی اجتماعی ایران
گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی)
رییس هیات مدیره: علی پاشا میثمی
تاریخ تاسیس: 1382
تعداد اعضای ثبت نام شده: 167
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2041783
بازدید این صفحه در سال جاری: 1806
بازدید این صفحه در ماه جاری: 155
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 41
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1033
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
كوروش كبير
كوروش كبير
بازرس

علی پاشا میثمی
علی پاشا میثمی
رئیس

محمدرضا سهرابی
محمدرضا سهرابی
نایب رئیس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
سید علی آذینپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی تهران
الهام معظمپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مهرداد عسکریانپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
رویا طالبانپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
فاطمه بهتاجپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی ایران
مرضیه گودرزیپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی تهران
افشان شرقیپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی تهران
آمیندا امان الهی بهاروندپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
آزاده سیاری فردپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
حبیبه احمدی پورپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
خاطره عیسی زاده فرپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی تهران
زینب شاطری امیریپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
مجتبی موسوی بزازپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
فریبا حیدریپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی تبریز
مریم میرزاییپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
+لیست کامل اعضای انجمن