:: منوی سایت
انجمن علمی پزشکی اجتماعی ایران
انجمن علمی پزشکی اجتماعی ایران
گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی)
رییس هیات مدیره: علی پاشا میثمی
تاریخ تاسیس: 1382
تعداد اعضای ثبت نام شده: 161
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1074384
بازدید این صفحه در سال جاری: 631
بازدید این صفحه در ماه جاری: 7
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 12
بازدید این صفحه در روز جاری: 4
HyperLink
 
 
1033
:: افراد ثبت نام شده در انجمن