:: منوی سایت
انجمن علمی پزشکی اجتماعی ایران
انجمن علمی پزشکی اجتماعی ایران
گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی)
رییس هیات مدیره: علی پاشا میثمی
تاریخ تاسیس: 1382
تعداد اعضای ثبت نام شده: 167
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2634496
بازدید این صفحه در سال جاری: 33
بازدید این صفحه در ماه جاری: 1
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 3
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1033
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
علی پاشا میثمی
علی پاشا میثمی
رئیس

اکبر نیک پژوه
اکبر نیک پژوه
عضو علی البدل

محمدرضا سهرابی
محمدرضا سهرابی
نایب رئیس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
فریبا فتح اللهیپزشکان عمومیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
كوروش كبيرپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی ایران
محمدرضا سهرابیپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مریم میرزاییپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
غزال حاجی نصرالهپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی قزوین
ندا زمانیپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
علی عزیزیپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
پريناز شيرانيپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
الهام معظمپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
کاتیا فردوسیپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
فاطمه طباطباييپزشکان عمومیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
حمیده ابراهیمی گرویپزشکان عمومیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
علی محمد کاوشپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
مجید رضازادهپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی تهران
فریبا حیدریپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی تبریز
+لیست کامل اعضای انجمن