:: منوی سایت
انجمن علمی پزشکی اجتماعی ایران
انجمن علمی پزشکی اجتماعی ایران
گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی)
رییس هیات مدیره: علی پاشا میثمی
تاریخ تاسیس: 1382
تعداد اعضای ثبت نام شده: 167
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1799618
بازدید این صفحه در سال جاری: 184
بازدید این صفحه در ماه جاری: 11
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 3
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1033
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
نوید محمدی
نوید محمدی
عضو هیأت مدیره

اکبر نیک پژوه
اکبر نیک پژوه
عضو علی البدل

سید علی آذین
سید علی آذین
عضو علی البدل
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
مریم عمادزادهپزشکان عمومیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
مریم بیگلری ابهریپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی ایران
ریحانه ابوالقاسمیپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی تهران
نرگس ملیحپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مينا نوروزي خليليپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
رویا طالبانپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مینا احمدیپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
ملیحه ضیاییپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
محمدرضا سهرابیپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
اکبر نیک پژوهپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی تهران
سیدرضا حسينيپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
زهرا عباسیپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
مجتبی موسوی بزازپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
علی حسین زینال زاده چینی بلاغپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
مهدی افکارپزشکان عمومیدانشگاه علوم پزشکی ایران
+لیست کامل اعضای انجمن