:: منوی سایت
انجمن علمی پزشکی اجتماعی ایران
انجمن علمی پزشکی اجتماعی ایران
گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی)
رییس هیات مدیره: علی پاشا میثمی
تاریخ تاسیس: 1382
تعداد اعضای ثبت نام شده: 161
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 910160
بازدید این صفحه در سال جاری: 90
بازدید این صفحه در ماه جاری: 24
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 9
بازدید این صفحه در روز جاری: 4
HyperLink
 
 
1033
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
آبتین حیدرزاده
آبتین حیدرزاده
دبیر

اکبر نیک پژوه
اکبر نیک پژوه
عضو علی البدل

سید علی آذین
سید علی آذین
عضو علی البدل
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
طلوع حسندختپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
علی تقویپزشکان عمومیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
ملیحه دادگر مقدمپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
شهرام سرافرازیانپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی بوشهر
علیرضا مغیثیپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
سعید صادقیه اهریپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی تهران
پیغام حیدرپورپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
راضیه السادات موسوی رکن آبادیپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
مهدی افکارپزشکان عمومیدانشگاه علوم پزشکی ایران
بتول موسویپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
فاطمه سجادیپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی ایران
مینا احمدیپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
زهرا محتشم امیریپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
فاطمه بهتاجپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی ایران
ویدا وکیلیپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
+لیست کامل اعضای انجمن