:: منوی سایت
انجمن علمی پزشکی اجتماعی ایران
انجمن علمی پزشکی اجتماعی ایران
گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی)
رییس هیات مدیره: علی پاشا میثمی
تاریخ تاسیس: 1382
تعداد اعضای ثبت نام شده: 167
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2041925
بازدید این صفحه در سال جاری: 239
بازدید این صفحه در ماه جاری: 20
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 7
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1033
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
كوروش كبير
كوروش كبير
بازرس

اکبر نیک پژوه
اکبر نیک پژوه
عضو علی البدل

علی پاشا میثمی
علی پاشا میثمی
رئیس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
بتول طایفی نصرآبادیپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
علی حسین زینال زاده چینی بلاغپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
زهرا کامیابپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی تهران
بیتا لشکریپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مریم خیریپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
محبوبه نعمت شاهیپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
مجید خادم رضاییانپزشکان عمومیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
شبنم نیرومندپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
فریده کوچکپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
اکبر شفیعیپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
سودابه محمدیپزشکان عمومیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
مریم ناطقیپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
محبوبه قريشيپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
محبوبه السادات مدرسیپزشکان عمومیدانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
فریبا زمان‌خانیپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
+لیست کامل اعضای انجمن