:: منوی سایت
انجمن علمی پزشکی اجتماعی ایران
انجمن علمی پزشکی اجتماعی ایران
گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی)
رییس هیات مدیره: علی پاشا میثمی
تاریخ تاسیس: 1382
تعداد اعضای ثبت نام شده: 161
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1074379
بازدید این صفحه در سال جاری: 136
بازدید این صفحه در ماه جاری: 1
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 6
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1033
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
كوروش كبير
كوروش كبير
بازرس

نوید محمدی
نوید محمدی
عضو هیأت مدیره

سید علی آذین
سید علی آذین
عضو علی البدل
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
ریحانه ابوالقاسمیپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی تهران
سید جابر موسویپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی تهران
حمیدرضا شامخیپزشکان عمومیدانشگاه علوم پزشکی تبریز
پگاه محققپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
آرزو چوهدریپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
زهرا محتشم امیریپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
مرضيه نجوميپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی ایران
مهرنوش یاعلیپزشکان عمومیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نرگس تبريزچيپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی تهران
زهرا خزاعی پورپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
كوروش كبيرپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی ایران
ترمه ترجمانپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مجید رضازادهپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی تهران
پیغام حیدرپورپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
سیاوش مرادیپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی تبریز
+لیست کامل اعضای انجمن