:: منوی سایت
انجمن علمی پرستاران قلب ایران
انجمن علمی پرستاران قلب ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: محمد تقی صفدری
تاریخ تاسیس: 1384
تعداد اعضای ثبت نام شده: 190
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1074405
بازدید این صفحه در سال جاری: 594
بازدید این صفحه در ماه جاری: 7
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 15
بازدید این صفحه در روز جاری: 3
HyperLink
 
 
1065
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
بهرام قادری
بهرام قادری
عضو هیأت مدیره

مهدی بخشی
مهدی بخشی
عضو هیأت مدیره

حمید پیروی
حمید پیروی
دبیر انتشارات
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
پروين حساميپرستاریدانشگاه علوم پزشکی ایران
فاطمه حضرتیپرستاریدانشگاه علوم پزشکی ایران
هما کبیریپرستاریدانشگاه علوم پزشکی ایران
مهدی بخشیپرستاریدانشگاه علوم پزشکی ایران
آرزو اسحاقیپرستاریدانشگاه علوم پزشکی تهران
امیر اویسیپرستاریدانشگاه علوم پزشکی ارتش
عباس آزاده جوپرستاریدانشگاه علوم پزشکی ایران
آلیس خاچیانپرستاریدانشگاه علوم پزشکی ایران
منصور محسن آبادیپرستاری مراقبت های ویژهدانشگاه علوم پزشکی ایران
فاطمه چوپانيپرستاریدانشگاه علوم پزشکی ایران
فاطمه آهنگریپرستاریدانشگاه علوم پزشکی ایران
آنی آساطور مارگوسیانپرستاریدانشگاه علوم پزشکی تبریز
اشرف السادات عاشوريپرستاریدانشگاه علوم پزشکی ایران
محمد رسول امامیپرستاریدانشگاه علوم پزشکی تهران
فریبا عمارتیپرستاریدانشگاه علوم پزشکی سمنان
+لیست کامل اعضای انجمن