:: منوی سایت
انجمن علمی جراحان قلب ایران
انجمن علمی جراحان قلب ایران
گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی)
رییس هیات مدیره: سید محمد حسن کلانتر معتمدی
تاریخ تاسیس: 1378
تعداد اعضای ثبت نام شده: 40
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2359244
بازدید این صفحه در سال جاری: 2099
بازدید این صفحه در ماه جاری: 128
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 35
بازدید این صفحه در روز جاری: 3
HyperLink
 
 
1020
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
محمد علی یوسف نیا
محمد علی یوسف نیا
رئیس

مهدی مظاهری
مهدی مظاهری
عضو علی البدل

سعید حسینی
سعید حسینی
عضو هیأت مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
رامین بقاییجراحی قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
کامران قدسجراحی قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
محمد صادق پورعباسیجراحی قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
محمدعلی شیخیجراحی قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
فرشاد جلیلی شاهاندشتیجراحی قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
حسن بديعىبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی شیراز
نصیر نصیری شیخانیجراحی قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی تهران
اسمعیل اصدق پورجراحی قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
علیرضا علیزاده قویدلجراحی قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
شهريار انورى آذربیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
ضرغام حسین احمدیبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
علی کریمیانپزشکان عمومیدانشگاه علوم پزشکی تهران
علیرضا دهستانیبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
محمدرضا رضاییبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
مسعود شفيعيجراحی قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
+لیست کامل اعضای انجمن