:: منوی سایت
انجمن علمی جراحان قلب ایران
انجمن علمی جراحان قلب ایران
گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی)
رییس هیات مدیره: سید محمد حسن کلانتر معتمدی
تاریخ تاسیس: 1378
تعداد اعضای ثبت نام شده: 46
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2723842
بازدید این صفحه در سال جاری: 505
بازدید این صفحه در ماه جاری: 31
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 35
بازدید این صفحه در روز جاری: 6
HyperLink
 
 
1020
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
مهدی مظاهری
مهدی مظاهری
عضو علی البدل

علیرضا علیزاده قویدل
علیرضا علیزاده قویدل
دبیر

محمود شیرزاد
محمود شیرزاد
عضو هیأت مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
مهدی مظاهریجراحی قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
محمد حسن نظافتیجراحی قلب و عروقدانشگاه های خارج از کشور
امان ا.. حیدریجراحی قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
ابراهیم شفیعیجراحی قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
حسن رادمهرجراحی قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
محمدرضا سعیدیجراحی قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
امیر میر محمد صادقیجراحی قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
سید محمد حسن کلانتر معتمدیجراحی قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
رامین بقاییجراحی قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
حمید جلوهبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
محمد صادق پورعباسیجراحی قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
رامین اهنگبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی تهران
علیرضا علیزاده قویدلجراحی قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
ناصر جلیلی فرجراحی قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
میثم مرتاضیانجراحی قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
+لیست کامل اعضای انجمن