:: منوی سایت
انجمن علمی مدیریت و اقتصاد دارویی ایران
انجمن علمی مدیریت و اقتصاد دارویی ایران
گروه بین رشته ای
رییس هیات مدیره: مهدی محمدزاده
تاریخ تاسیس: 1388
تعداد اعضای ثبت نام شده: 57
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1577096
بازدید این صفحه در سال جاری: 191
بازدید این صفحه در ماه جاری: 64
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 20
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1195
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
مهدی محمدزاده
مهدی محمدزاده
رئیس

رضا ابوفاضلی
رضا ابوفاضلی
خزانه دار

محمد اکبری پور
محمد اکبری پور
نایب رئیس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
احسان والیبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی ایران
محمد محمدقلیانبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی ایران
حمیدرضا راسخبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی ایران
ساناز تراببیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی ایران
مریم صالح پوربیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی ایران
مجید ضرقامیانبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی ایران
محمدمهدی ابوالحسنیبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی ایران
مهدی بایرامیبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی ایران
امتیس افشارفر نیابیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی ایران
محمد اکبری پوربیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی ایران
شکوفه نیک فراقتصاد و مدیریت دارودانشگاه علوم پزشکی ایران
هاله حامدی فربیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی ایران
غلامحسین مهرعلیاناقتصاد و مدیریت دارودانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مسعود ابوالحلاجبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی ایران
مسعود غنی زادهبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی ایران
+لیست کامل اعضای انجمن