:: منوی سایت
انجمن علمی زیست مواد دندانی ایران
انجمن علمی زیست مواد دندانی ایران
گروه داروسازی و دندانپزشکی
رییس هیات مدیره: فرهاد شفیعی
تاریخ تاسیس: /08/
تعداد اعضای ثبت نام شده: 28
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1404239
بازدید این صفحه در سال جاری: 91
بازدید این صفحه در ماه جاری: 10
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 21
بازدید این صفحه در روز جاری: 2
HyperLink
 
 
1164
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
فرهاد شفیعی
فرهاد شفیعی
رئیس

سیما شهابی
سیما شهابی
خزانه دار

تبسم هوشمند
تبسم هوشمند
نایب رئیس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
عطيه سادات هاشميان هرنديدندانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران
هانیه نوجه دهیانمواد دندانیدانشگاه‌های وزارت علوم
فاطمه رزازپوردندانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران
رضا مسائلیمواد دندانیدانشگاه علوم پزشکی تهران
سارا نظريدندانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مرجان مهرآوراندندانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
اردوان پرهيزكاردندانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مرجان بهروزی بخشمواد دندانیدانشگاه علوم پزشکی ایران
مهرسیما قوامی لاهیجیدندانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی ایران
کیانا کیاکجوریدندانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
زهرا نمازیدندانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران
سید مصطفی فاطمیمواد دندانیدانشگاه علوم پزشکی تهران
تبسم هوشمندمواد دندانیدانشگاه های خارج از کشور
زهرا آقامحمدیدندانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
یاشار رضاعیمواد دندانیدانشگاه علوم پزشکی تهران
+لیست کامل اعضای انجمن