:: منوی سایت
انجمن علمی زیست مواد دندانی ایران
انجمن علمی زیست مواد دندانی ایران
گروه داروسازی و دندانپزشکی
رییس هیات مدیره: فرهاد شفیعی
تاریخ تاسیس: /08/
تعداد اعضای ثبت نام شده: 28
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2634474
بازدید این صفحه در سال جاری: 191
بازدید این صفحه در ماه جاری: 3
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 22
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1164
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
فرهاد شفیعی
فرهاد شفیعی
رئیس

سیما شهابی
سیما شهابی
خزانه دار

تبسم هوشمند
تبسم هوشمند
نایب رئیس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
مرجان مهرآوراندندانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
یاشار رضاعیمواد دندانیدانشگاه علوم پزشکی تهران
منيژه محمديانمواد دندانیدانشگاه علوم پزشکی تهران
عطيه سادات هاشميان هرنديدندانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران
علیرضا ابریشمچیانمواد دندانیدانشگاه علوم پزشکی تهران
فهیمه طباطباییمواد دندانیدانشگاه علوم پزشکی تهران
سارا نظريدندانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مرجان بهروزی بخشمواد دندانیدانشگاه علوم پزشکی ایران
مهرسیما قوامی لاهیجیدندانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران
سیما شهابیمواد دندانیدانشگاه علوم پزشکی ایران
سولماز اسكندريونمواد دندانیدانشگاه علوم پزشکی تهران
هانیه نوجه دهیانمواد دندانیدانشگاه‌های وزارت علوم
زهرا نمازیدندانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران
پریسا امجدیدندانپزشکیدانشگاه شاهد
رضا مسائلیمواد دندانیدانشگاه علوم پزشکی تهران
+لیست کامل اعضای انجمن