:: منوی سایت
انجمن علمی دندانپزشکی ایران
انجمن علمی دندانپزشکی ایران
گروه داروسازی و دندانپزشکی
رییس هیات مدیره: علی تاجرنیا
تاریخ تاسیس: 1341
تعداد اعضای ثبت نام شده: 4752
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2715309
بازدید این صفحه در سال جاری: 393
بازدید این صفحه در ماه جاری: 10
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 26
بازدید این صفحه در روز جاری: 5
HyperLink
 
 
1089
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
امیر حسین پورفرید
امیر حسین پورفرید
بازرس

محمد پارسیون
محمد پارسیون
عضو علی البدل

مهدی جوان
مهدی جوان
عضو هیأت مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
سهیلا حدادی اصغریدندانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی ایران
کمال احمدپوردندانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی ایران
مهسان فلاحت نژاد ماهانيدندانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی ایران
لیلا فتحیدندانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی ایران
سیدمهدی وحید پاکدلپروتزهای دندانیدانشگاه علوم پزشکی ایران
نگار بدیعیدندانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی ایران
عماد مدیر شهلادندانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی ایران
ابوبکر افشنگدندانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی ایران
محمدامین امینیدندانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی ایران
سالار جهان پوردندانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی ایران
شیرویه قلی زادهدندانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی همدان
هدی ارجمندتباردندانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی بابل
بهناز قاسم نیادندانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی ایران
شیوا نیریندندانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی ایران
محمدحسین خورسندیدندانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی ایران
+لیست کامل اعضای انجمن