:: منوی سایت
انجمن علمی دندانپزشکی ایران
انجمن علمی دندانپزشکی ایران
گروه داروسازی و دندانپزشکی
رییس هیات مدیره: علی تاجرنیا
تاریخ تاسیس: 1341
تعداد اعضای ثبت نام شده: 4752
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2459479
بازدید این صفحه در سال جاری: 85
بازدید این صفحه در ماه جاری: 85
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 21
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1089
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
امیر حسین پورفرید
امیر حسین پورفرید
بازرس

مهدی جوان
مهدی جوان
عضو هیأت مدیره

محسن امین سبحانی
محسن امین سبحانی
عضو هیأت مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
علیرضا زیبادندانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی همدان
رامین رزوینیدندانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی مازندران
مهدی راسخدندانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی ایران
فرزین سرکاراتجراحی دهان و فک وصورتدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
وحید زاده باقریدندانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی ایران
احمد پورهوشیاریدندانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
محمد کریمی ترشیزیدندانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی ایران
سمیرا سلطان پور نمیندندانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی ایران
محمدفواد امینیدندانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی همدان
عبداله قیصر زادهدندانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی ایران
محمد مهدی گلابگیراندندانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی ایران
ملینا دستوریاندندانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی ایران
اکرم عطار نیادندانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی ایران
حسین علی یاوریدندانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی ایران
ابراهیم جوادی نژاددندانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی ایران
+لیست کامل اعضای انجمن