:: منوی سایت
انجمن علمی اکوکاردیوگرافی ایران
انجمن علمی اکوکاردیوگرافی ایران
گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی)
رییس هیات مدیره: نیلوفر سمیعی
تاریخ تاسیس: 1386
تعداد اعضای ثبت نام شده: 84
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1634778
بازدید این صفحه در سال جاری: 704
بازدید این صفحه در ماه جاری: 153
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 52
بازدید این صفحه در روز جاری: 3
HyperLink
 
 
1011
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
محمد صاحب جمع
محمد صاحب جمع
بازرس

نیلوفر سمیعی
نیلوفر سمیعی
رئیس

رویا ستارزاده بادکوبه
رویا ستارزاده بادکوبه
عضو هیأت مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
نیلوفر سمیعیبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
اکرم شریعتیبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
سمیرامیس قوامبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی تهران
مریم مشکانی فراهانیبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
آنیتا صادق پوربیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
نجمه رشادتیبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی تبریز
مریم شجاعی فردبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
شادی فقیهی لنگرودیبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
ناصر موثقیبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
اکرم سرداریبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی تهران
هدا ممبینیبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی اهواز
نهضت اکیاشبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
مریم توسلیبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی تهران
افسانه شعبانبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
بهيه مراديبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
+لیست کامل اعضای انجمن