:: منوی سایت
انجمن علمی اکوکاردیوگرافی ایران
انجمن علمی اکوکاردیوگرافی ایران
گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی)
رییس هیات مدیره: نیلوفر سمیعی
تاریخ تاسیس: 1386
تعداد اعضای ثبت نام شده: 19
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 910126
بازدید این صفحه در سال جاری: 498
بازدید این صفحه در ماه جاری: 74
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 23
بازدید این صفحه در روز جاری: 4
HyperLink
 
 
1011
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
آنیتا صادق پور
آنیتا صادق پور
عضو هیأت مدیره

محمد صاحب جمع
محمد صاحب جمع
بازرس

مژگان پارسائی
مژگان پارسائی
دبیر
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
مرضیه نیک پروربیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
رویا ستارزاده بادکوبهبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
نیلوفر سمیعیبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
مژگان پارسائیبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
عبدالحمید باقریبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
فرحناز نیک دوستبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی تهران
بهاره جوانيبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
شادی فقیهی لنگرودیبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
محمد صاحب جمعبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
سیده زهرا(مهشید) اجاقی حقیقیبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
سمیرامیس قوامبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
بهيه مراديبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
محمد سپه دوستبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
احمد میردامادیبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
هانی هراتیبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
+لیست کامل اعضای انجمن