:: منوی سایت
انجمن علمی اکوکاردیوگرافی ایران
انجمن علمی اکوکاردیوگرافی ایران
گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی)
رییس هیات مدیره: نیلوفر سمیعی
تاریخ تاسیس: 1386
تعداد اعضای ثبت نام شده: 97
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2634461
بازدید این صفحه در سال جاری: 346
بازدید این صفحه در ماه جاری: 8
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 31
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1011
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
رویا ستارزاده بادکوبه
رویا ستارزاده بادکوبه
عضو هیأت مدیره

محمد صاحب جمع
محمد صاحب جمع
بازرس

مهرنوش طوفان تبریزئ
مهرنوش طوفان تبریزئ
عضو علی البدل
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
رقیه پورکیابیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
معصومه کهنوجیبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
اعظم محمدیبیماریهای قلب و عروقدانشگاه های خارج از کشور
سید جلال سعیدیبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
مرسده کروندیبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
پگاه جغتاییبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
مهسا فدوی اسلامبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
فاطمه امیدیبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
احمدعلی شیرافکنبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
سمانه ًَپورحسینعلیبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
ناصر موثقیبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
شادی فقیهی لنگرودیبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
مریم شجاعی فردبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
رضوانيه صالحىبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
فریبا بیاتبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
+لیست کامل اعضای انجمن