:: منوی سایت
انجمن علمی اکوکاردیوگرافی ایران
انجمن علمی اکوکاردیوگرافی ایران
گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی)
رییس هیات مدیره: نیلوفر سمیعی
تاریخ تاسیس: 1386
تعداد اعضای ثبت نام شده: 84
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1945547
بازدید این صفحه در سال جاری: 1958
بازدید این صفحه در ماه جاری: 143
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 48
بازدید این صفحه در روز جاری: 10
HyperLink
 
 
1011
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
سیده زهرا(مهشید) اجاقی حقیقی
سیده زهرا(مهشید) اجاقی حقیقی
خزانه دار

مژگان پارسائی
مژگان پارسائی
دبیر

محمد صاحب جمع
محمد صاحب جمع
بازرس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
رقیه پورکیابیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
افسون فضلی نژادبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
مریم مشکانی فراهانیبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
مرضيه تاجميررياحيبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
محمدرضا شهرابیبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
پگاه جغتاییبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
سید جلال سعیدیبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
آذین علیزاده اصلبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
راحله کاویانیبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
مریم توسلیبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی تهران
نکیسا خوانساریبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
لیلا علیزادهبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
فرشته قادریبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
محدثه بهجتیبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
احمد میردامادیبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
+لیست کامل اعضای انجمن