:: منوی سایت
انجمن علمی متخصصین غدد درون ریز ایران
انجمن علمی متخصصین غدد درون ریز ایران
گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی)
رییس هیات مدیره: فریدون عزیزی
تاریخ تاسیس: 1373
تعداد اعضای ثبت نام شده: 7
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1634752
بازدید این صفحه در سال جاری: 538
بازدید این صفحه در ماه جاری: 159
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 60
بازدید این صفحه در روز جاری: 2
HyperLink
 
 
1047
::
 

:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
علیرضا استقامتی
علیرضا استقامتی
عضو هیأت مدیره

فریدون عزیزی
فریدون عزیزی
رئیس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
علیرضا استقامتیبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی تهران
فاطمه اصفهانیانغدد درون ریزی و متابولیسمدانشگاه علوم پزشکی تهران
اکرم قدیری اناریغدد درون ریزی و متابولیسمدانشگاه علوم پزشکی تهران
کاظم قدوسیغدد درون ریزی و متابولیسمدانشگاه علوم پزشکی تهران
فریدون عزیزیغدد درون ریزی و متابولیسمدانشگاه های خارج از کشور
+لیست کامل اعضای انجمن