:: منوی سایت
انجمن علمی متخصصین غدد درون ریز ایران
انجمن علمی متخصصین غدد درون ریز ایران
گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی)
رییس هیات مدیره: فریدون عزیزی
تاریخ تاسیس: 1373
تعداد اعضای ثبت نام شده: 8
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2468225
بازدید این صفحه در سال جاری: 128
بازدید این صفحه در ماه جاری: 128
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 44
بازدید این صفحه در روز جاری: 7
HyperLink
 
 
1047
::
 

:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
فریدون عزیزی
فریدون عزیزی
رئیس

علیرضا استقامتی
علیرضا استقامتی
عضو هیأت مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
فاطمه اصفهانیانغدد درون ریزی و متابولیسمدانشگاه علوم پزشکی تهران
کاظم قدوسیغدد درون ریزی و متابولیسمدانشگاه علوم پزشکی تهران
علیرضا استقامتیبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی تهران
فریدون عزیزیغدد درون ریزی و متابولیسمدانشگاه های خارج از کشور
اشرف امين الرعايا يمينىغدد درون ریزی و متابولیسمدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
اکرم قدیری اناریغدد درون ریزی و متابولیسمدانشگاه علوم پزشکی تهران
+لیست کامل اعضای انجمن