:: منوی سایت
انجمن علمی متخصصین غدد درون ریز ایران
انجمن علمی متخصصین غدد درون ریز ایران
گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی)
رییس هیات مدیره: فریدون عزیزی
تاریخ تاسیس: 1373
تعداد اعضای ثبت نام شده: 7
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1864405
بازدید این صفحه در سال جاری: 979
بازدید این صفحه در ماه جاری: 91
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 31
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1047
::
 

:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
فریدون عزیزی
فریدون عزیزی
رئیس

علیرضا استقامتی
علیرضا استقامتی
عضو هیأت مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
فاطمه اصفهانیانغدد درون ریزی و متابولیسمدانشگاه علوم پزشکی تهران
علیرضا استقامتیبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی تهران
کاظم قدوسیغدد درون ریزی و متابولیسمدانشگاه علوم پزشکی تهران
فریدون عزیزیغدد درون ریزی و متابولیسمدانشگاه های خارج از کشور
اکرم قدیری اناریغدد درون ریزی و متابولیسمدانشگاه علوم پزشکی تهران
+لیست کامل اعضای انجمن