:: منوی سایت
انجمن علمی بهداشت محیط ایران
انجمن علمی بهداشت محیط ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: دکتر علیرضا مصداقی نیا
تاریخ تاسیس: 1379
تعداد اعضای ثبت نام شده: 317
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1864402
بازدید این صفحه در سال جاری: 974
بازدید این صفحه در ماه جاری: 131
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 29
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1084
:: معرفی انجمن علمی بهداشت محیط ایر ان
 

:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
نعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد
نعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد
عضو علی البدل

محمد رضا سمائی
محمد رضا سمائی
عضو هیأت مدیره

حسینعلی اصغرنیا
حسینعلی اصغرنیا
عضو علی البدل
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
محمد کامرانی فرمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی بیرجند
مهسا بابائیمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی سمنان
فریبا عباسیمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی شیراز
مرضیه سبیلیمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی ایران
سعید حسینیمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی کرمان
رقیه بهادریمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی تهران
الناز اسدیمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی سمنان
لاله راننده کلانکشمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی کرمان
علیرضا علامهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی مازندران
سولماز فرهنگی ونیقمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی تهران
افشین خسرویمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی بیرجند
مسعود فشکیمهندسی بهداشت محیطمعاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاداسلامی
سمیه دهقانیمهندسی بهداشت محیطدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
زهرا پیکارپرسانمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی تهران
ستار احمديمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
+لیست کامل اعضای انجمن