:: منوی سایت
انجمن علمی بهداشت محیط ایران
انجمن علمی بهداشت محیط ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: دکتر علیرضا مصداقی نیا
تاریخ تاسیس: 1379
تعداد اعضای ثبت نام شده: 317
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1643646
بازدید این صفحه در سال جاری: 510
بازدید این صفحه در ماه جاری: 100
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 20
بازدید این صفحه در روز جاری: 2
HyperLink
 
 
1084
:: معرفی انجمن علمی بهداشت محیط ایر ان
 

:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
محمدعلی ززولی
محمدعلی ززولی
خزانه دار

سینا دوبرادران
سینا دوبرادران
عضو هیأت مدیره

محمد رضا سمائی
محمد رضا سمائی
عضو هیأت مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
صلاح عزیزیبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی همدان
سمیرا غفوری صفامهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی تهران
معصومه جواهریمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی یزد
فاطمه رضوانیمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی سبزوار
مریم مرادنیامهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی قزوین
آرزو سواریمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی کاشان
وحیده عصاریبهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی سمنان
عاطفه خلیلی درودزنیمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی بوشهر
نجمه شاه مهدیمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی تبریز
مهدیه اکبریمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی البرز
مهدیه نادرزادهمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی تهران
عبدالایمان عموئیمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی تهران
راضیه آشوریمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی شیراز
سمانه شاهسونیمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی شیراز
مریم خدادادیبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی همدان
+لیست کامل اعضای انجمن