:: منوی سایت
انجمن علمی بهداشت محیط ایران
انجمن علمی بهداشت محیط ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: دکتر علیرضا مصداقی نیا
تاریخ تاسیس: 1379
تعداد اعضای ثبت نام شده: 317
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1799074
بازدید این صفحه در سال جاری: 827
بازدید این صفحه در ماه جاری: 156
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 64
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1084
:: معرفی انجمن علمی بهداشت محیط ایر ان
 

:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
دکتر علیرضا مصداقی نیا
دکتر علیرضا مصداقی نیا
رئیس

محمد رضا سمائی
محمد رضا سمائی
عضو هیأت مدیره

نعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد
نعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد
عضو علی البدل
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
محمدتقي صمديمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی همدان
صدیقه کریم پور روشنمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی مازندران
کمال الدین کریمیانمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی همدان
بابک میاحیمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی شهر کرد
مائده قوامی قمشلومهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی کاشان
علیرضا علامهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی مازندران
فریبا عباسیمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی شیراز
زهره معینیمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی شیراز
نسیم نائیجیمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
سمیه رضییمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی کاشان
طاهره زارعی محمودآبادیمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی یزد
مریم مرادنیامهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی قزوین
جعفر زارع چاووشیمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
حاتم گودینیمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی البرز
حسین مومنی نژادمهندسی بهداشت محیطدانشگاه‌های وزارت علوم
+لیست کامل اعضای انجمن