:: منوی سایت
انجمن علمی بهداشت محیط ایران
انجمن علمی بهداشت محیط ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: دکتر علیرضا مصداقی نیا
تاریخ تاسیس: 1379
تعداد اعضای ثبت نام شده: 317
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2780037
بازدید این صفحه در سال جاری: 629
بازدید این صفحه در ماه جاری: 126
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 43
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1084
:: معرفی انجمن علمی بهداشت محیط ایر ان
 

:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
مهدی مختاری
مهدی مختاری
عضو هیأت مدیره

حسینعلی اصغرنیا
حسینعلی اصغرنیا
عضو علی البدل

دکتر علیرضا مصداقی نیا
دکتر علیرضا مصداقی نیا
رئیس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
حسن اسماعیلیمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی مازندران
دنیا خوش خاضعمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی البرز
سمیه دهقانیمهندسی بهداشت محیطدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
حاتم گودینیمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی البرز
پوریا کریمی یادکوریمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی کرمان
طاهره زارعی محمودآبادیمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی یزد
عباس فولادیانپرستاریدانشگاه علوم پزشکی مازندران
انور اسدیمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
سارا همتیمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی شهر کرد
زینب جعفری مطلقمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
سحر امیدیمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی شاهرود
فرحناز عثمانی بجدمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی بیرجند
قادر زیدونیمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی تهران
عبدالایمان عموئیمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی تهران
عاطفه حربی زادهمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی اهواز
+لیست کامل اعضای انجمن