:: منوی سایت
انجمن علمی بهداشت محیط ایران
انجمن علمی بهداشت محیط ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: دکتر علیرضا مصداقی نیا
تاریخ تاسیس: 1379
تعداد اعضای ثبت نام شده: 165
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1326743
بازدید این صفحه در سال جاری: 20
بازدید این صفحه در ماه جاری: 20
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 0
بازدید این صفحه در روز جاری: 2
HyperLink
 
 
1084
:: معرفی انجمن علمی بهداشت محیط ایر ان
 

:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
دکتر محمد حسینی
دکتر محمد حسینی
دبیر

سینا دوبرادران
سینا دوبرادران
عضو هیأت مدیره

محمد رضا سمائی
محمد رضا سمائی
عضو هیأت مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
احسان احمدیمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی تهران
حانیه مختاریمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی ارومیه
بهناز لوک زادهمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی یزد
صهبا حاجی باقر تهرانیمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مهسا مرادیمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
سمیرا نبویمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی تهران
خدیجه جعفریمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
الناز اسدیمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی سمنان
وحید نوروزی کرباسدهیمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی بوشهر
ذبیح اله یوسفیمدیریت خدمات بهداشتی درمانیدانشگاه علوم پزشکی مازندران
فاطمه توکلیمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی البرز
لیلا عبدالرحمنیمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی البرز
علیرضا رعناییمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی یزد
منصور قادرپوریمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نازنين نيك خومهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی همدان
+لیست کامل اعضای انجمن