:: منوی سایت
انجمن علمی بهداشت محیط ایران
انجمن علمی بهداشت محیط ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: دکتر علیرضا مصداقی نیا
تاریخ تاسیس: 1379
تعداد اعضای ثبت نام شده: 167
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1461404
بازدید این صفحه در سال جاری: 200
بازدید این صفحه در ماه جاری: 3
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 15
بازدید این صفحه در روز جاری: 3
HyperLink
 
 
1084
:: معرفی انجمن علمی بهداشت محیط ایر ان
 

:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
سیمین ناصری
سیمین ناصری
نایب رئیس

حسینعلی اصغرنیا
حسینعلی اصغرنیا
عضو علی البدل

محمدعلی ززولی
محمدعلی ززولی
خزانه دار
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
لاله راننده کلانکشمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی کرمان
محمدامین میرنسبمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی شیراز
رقیه بهادریمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی تهران
الهام برزگری خانقاهمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی یزد
سحر میرزاییمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی شیراز
خدیجه جعفریمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
سید مهدی قاسمیمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رسول خسرویمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی یزد
زینب جعفری مطلقمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
مريم غياثوندمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی همدان
رضا فولادی فردمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی تهران
پریسا حاجی محمدلومهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نسیم نائیجیمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
علی احمدفاضلیمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی تهران
زهرا محمد علی کردخوردیمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی همدان
+لیست کامل اعضای انجمن