:: منوی سایت
انجمن علمی بهداشت محیط ایران
انجمن علمی بهداشت محیط ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: دکتر علیرضا مصداقی نیا
تاریخ تاسیس: 1379
تعداد اعضای ثبت نام شده: 317
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2041923
بازدید این صفحه در سال جاری: 1437
بازدید این صفحه در ماه جاری: 250
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 97
بازدید این صفحه در روز جاری: 5
HyperLink
 
 
1084
:: معرفی انجمن علمی بهداشت محیط ایر ان
 

:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
سیمین ناصری
سیمین ناصری
نایب رئیس

محمد رضا سمائی
محمد رضا سمائی
عضو هیأت مدیره

سینا دوبرادران
سینا دوبرادران
عضو هیأت مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
فرهاد غیوردوستمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی زنجان
امين كرميمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی بوشهر
صهبا حاجی باقر تهرانیمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
احمد بدیعی نژادمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی ایران
پروین کرمی نیامهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی شهر کرد
حامد کاظمیمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
الهام برزگری خانقاهمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی یزد
عبدالایمان عموئیمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی تهران
زهرا مقصودیمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی زاهدان
کمال الدین کریمیانمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی همدان
ملیحه پورشعبان مازندرانیمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی یزد
ژیلا هنرمندرادمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی کرمان
بهروز کریمیمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی تهران
مریم بهاریمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی کاشان
ملیحه موذنیمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
+لیست کامل اعضای انجمن