:: منوی سایت
انجمن علمی بهداشت محیط ایران
انجمن علمی بهداشت محیط ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: دکتر علیرضا مصداقی نیا
تاریخ تاسیس: 1379
تعداد اعضای ثبت نام شده: 317
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1799152
بازدید این صفحه در سال جاری: 828
بازدید این صفحه در ماه جاری: 157
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 65
بازدید این صفحه در روز جاری: 2
HyperLink
 
 
1084
:: معرفی انجمن علمی بهداشت محیط ایر ان
 

:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
نعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد
نعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد
عضو علی البدل

مهدی مختاری
مهدی مختاری
عضو هیأت مدیره

حسینعلی اصغرنیا
حسینعلی اصغرنیا
عضو علی البدل
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
سیمین ناصریمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی تهران
سحر امیدیمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی شاهرود
طیبه سبحانیمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی بوشهر
نساء آقاپورمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
حمید باورمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی زابل
آرزو سواریمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی کاشان
کوثر احمدیبهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی البرز
مریم هاشمخانیمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی تهران
خدیجه دارابیمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی یاسوج
علی جعفریمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی تهران
فرانک الماسیمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی البرز
رقیه بهادریمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی تهران
زینب سادات سعادتی نوش آبادیمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی کاشان
فاطمه نیکومهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی سبزوار
عطیه کاوهمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی شهر کرد
+لیست کامل اعضای انجمن