:: منوی سایت
انجمن علمی بهداشت محیط ایران
انجمن علمی بهداشت محیط ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: دکتر علیرضا مصداقی نیا
تاریخ تاسیس: 1379
تعداد اعضای ثبت نام شده: 167
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1461364
بازدید این صفحه در سال جاری: 44
بازدید این صفحه در ماه جاری: 1
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 9
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1084
:: معرفی انجمن علمی بهداشت محیط ایر ان
 

:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
نعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد
نعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد
عضو علی البدل

محمدعلی ززولی
محمدعلی ززولی
خزانه دار

سیمین ناصری
سیمین ناصری
نایب رئیس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
دکتر علیرضا مصداقی نیامهندسی بهداشت محیطدانشگاه های خارج از کشور
محدثه برزگزمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی تهران
محمود علی محمدیمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی تهران
نساء آقاپورمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
تکتم فروغبهداشت محیطدانشگاه آزاد اسلامی
میلاد موسی زادهمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی قزوین
مهدی مختاریمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
فریما امامی دوستمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی البرز
بیتا نیشابوریمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی البرز
فرانک گل خورشیدیمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی ایران
پری غلامیبهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی البرز
رقیه بهادریمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی تهران
رضا علی فلاح زادهمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی یزد
زهرا طاهري مقدمپرستاریدانشگاه علوم پزشکی تهران
محمد حسن احرام پوشمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی تهران
+لیست کامل اعضای انجمن