:: منوی سایت
انجمن علمی بهداشت محیط ایران
انجمن علمی بهداشت محیط ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: دکتر علیرضا مصداقی نیا
تاریخ تاسیس: 1379
تعداد اعضای ثبت نام شده: 317
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2041830
بازدید این صفحه در سال جاری: 325
بازدید این صفحه در ماه جاری: 35
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 10
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1084
:: معرفی انجمن علمی بهداشت محیط ایر ان
 

:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
سینا دوبرادران
سینا دوبرادران
عضو هیأت مدیره

محمدعلی ززولی
محمدعلی ززولی
خزانه دار

دکتر محمد حسینی
دکتر محمد حسینی
دبیر
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
فرهاد غیوردوستمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی زنجان
عطیه رجبی متینمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
فتحعلی آلپلومهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی ایران
محمد ماروسیمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی تهران
کیمیا پورمحبیمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی سمنان
حمید حکمت منشمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی یاسوج
محمود علی محمدیمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی تهران
مهشید وطن خواهعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
پریسا برات پورمهندسی بهداشت محیطدانشگاه‌های وزارت علوم
سیده مرجان هاشمی عمروآبادیمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی ایران
طیبه سبحانیمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی بوشهر
مینا احمدوندمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی البرز
فرشته مولویمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی همدان
حسینعلی اصغرنیامهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی ایران
طاهره زارعی محمودآبادیمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی یزد
+لیست کامل اعضای انجمن