:: منوی سایت
انجمن علمی بهداشت محیط ایران
انجمن علمی بهداشت محیط ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: دکتر علیرضا مصداقی نیا
تاریخ تاسیس: 1379
تعداد اعضای ثبت نام شده: 317
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1799096
بازدید این صفحه در سال جاری: 217
بازدید این صفحه در ماه جاری: 48
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 14
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1084
:: معرفی انجمن علمی بهداشت محیط ایر ان
 

:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
سینا دوبرادران
سینا دوبرادران
عضو هیأت مدیره

دکتر محمد حسینی
دکتر محمد حسینی
دبیر

منصوره دهقانی
منصوره دهقانی
بازرس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
پوریا کریمی یادکوریمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی کرمان
حدیثه حیدریمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی یزد
مریم بهاریمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی کاشان
علی اصغر نوائی فیض ابادیمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی سمنان
فاطمه رضوانیمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی سبزوار
فتحعلی آلپلومهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی ایران
فاطمه مقدسمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی شاهرود
فاطمه نیکومهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی سبزوار
نچیمه نصیری فیجانیمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی کاشان
محمد شیرمردیمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی اهواز
بهناز نراقیمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی گناباد
فرحناز عثمانی بجدمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی بیرجند
علی اصغر نجف پورمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی تهران
محسن یزدانیمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی مشهد
مهسا خواجهمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
+لیست کامل اعضای انجمن