:: منوی سایت
انجمن علمی بهداشت محیط ایران
انجمن علمی بهداشت محیط ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: دکتر علیرضا مصداقی نیا
تاریخ تاسیس: 1379
تعداد اعضای ثبت نام شده: 317
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1643626
بازدید این صفحه در سال جاری: 126
بازدید این صفحه در ماه جاری: 29
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 7
بازدید این صفحه در روز جاری: 2
HyperLink
 
 
1084
:: معرفی انجمن علمی بهداشت محیط ایر ان
 

:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
سینا دوبرادران
سینا دوبرادران
عضو هیأت مدیره

حسینعلی اصغرنیا
حسینعلی اصغرنیا
عضو علی البدل

محمد رضا سمائی
محمد رضا سمائی
عضو هیأت مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
سیمین ناصریمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی تهران
سیده فاطمه موسویمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی بابل
مهدی فضل زادهمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر محمد حسینیمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی تهران
مسعود زمانیمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی کرمان
فهیمه طهماسبی عملهمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی شیراز
ابراهیم پرمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی شیراز
فرانک الماسیمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی البرز
سینا دوبرادرانمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی بوشهر
صدیقه کریم پور روشنمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی مازندران
ناهید یسلیانیمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی کاشان
مریم هاشمخانیمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی تهران
ژیلا هنرمندرادمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی کرمان
فرزانه هادی نژادبهداشت محیطدانشگاه آزاد اسلامی
ملیحه پورشعبان مازندرانیمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی یزد
+لیست کامل اعضای انجمن