:: منوی سایت
انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران
انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: ابوالحسن ندیم
تاریخ تاسیس: 1380
تعداد اعضای ثبت نام شده: 117
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2359206
بازدید این صفحه در سال جاری: 1233
بازدید این صفحه در ماه جاری: 94
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 32
بازدید این صفحه در روز جاری: 4
HyperLink
 
 
1056
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
مجتبی صحت
مجتبی صحت
عضو علی البدل

منوچهر کرمی
منوچهر کرمی
عضو هیأت مدیره

پروین یاوری
پروین یاوری
عضو هیأت مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
امین دوستی ایرانیاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی تهران
محمد زارعاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی تهران
حسن غریب نوازاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی ایران
ابوالحسن ندیماپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی تهران
نادر مهدویاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
منیژه دادبخشاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی ایران
محسن اسدی لاریاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی ایران
مهدی مختاریاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی تهران
شاهرخ ایزدیاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی تهران
مرجان حسین پوراپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی تهران
سیمت مسعودیاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
محسن دهقانياپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی ایران
سعید عرفان پوراپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
منوچهر کرمیاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
زهرا زارعاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی تبریز
+لیست کامل اعضای انجمن