:: منوی سایت
انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران
انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: ابوالحسن ندیم
تاریخ تاسیس: 1380
تعداد اعضای ثبت نام شده: 117
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2041909
بازدید این صفحه در سال جاری: 1046
بازدید این صفحه در ماه جاری: 95
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 16
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1056
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
محمد علی اخویزادگان
محمد علی اخویزادگان
بازرس

احسان مصطفوی
احسان مصطفوی
خزانه دار

کورش هلاکویی نائینی
کورش هلاکویی نائینی
نایب رئیس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
احسان الله کلتهاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی ارومیه
محمد ساعتچیاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی تهران
عبدالحلیم رجبیاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی ایران
علی اکبر حقدوستاپیدمیولوژیدانشگاه های خارج از کشور
علی اشرف مظفریاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی تهران
حمید شریفیاپیدمیولوژیدانشگاه های خارج از کشور
مجتبی صحتاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی تهران
پروین یاوریاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
محمد حسین پناهیاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
زهرا رحیمیاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی تهران
ملیحه عبدالهیاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی ایران
فرهاد مرادپوراپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی ایران
رحیم شرف خانیاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی ارومیه
عزیزاله دهقاناپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی کرمان
امین دوستی ایرانیاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی تهران
+لیست کامل اعضای انجمن