:: منوی سایت
انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران
انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: ابوالحسن ندیم
تاریخ تاسیس: 1380
تعداد اعضای ثبت نام شده: 117
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1864445
بازدید این صفحه در سال جاری: 844
بازدید این صفحه در ماه جاری: 72
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 32
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1056
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
قباد مرادی
قباد مرادی
عضو علی البدل

ابوالحسن ندیم
ابوالحسن ندیم
رئیس

کورش هلاکویی نائینی
کورش هلاکویی نائینی
نایب رئیس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
سعید بکاییاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی تهران
آرزو یاریاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی تهران
حمید سوریاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی ایران
حمید شریفیاپیدمیولوژیدانشگاه های خارج از کشور
عباس متولیاناپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی ایران
زهرا رحیمیاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی تهران
معصومه صادقیاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
شاهرخ ایزدیاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی تهران
مریم نصیریاناپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
امید بیکیاپیدمیولوژیدانشگاه های خارج از کشور
کورش هلاکویی نائینیاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی تهران
ابوالحسن ندیماپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی تهران
معصومه نجاتی فراپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
شهپر حقیقتاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
فرهاد مرادپوراپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی ایران
+لیست کامل اعضای انجمن