:: منوی سایت
انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران
انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: ابوالحسن ندیم
تاریخ تاسیس: 1380
تعداد اعضای ثبت نام شده: 91
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 910114
بازدید این صفحه در سال جاری: 448
بازدید این صفحه در ماه جاری: 83
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 32
بازدید این صفحه در روز جاری: 5
HyperLink
 
 
1056
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
احسان مصطفوی
احسان مصطفوی
خزانه دار

مجتبی صحت
مجتبی صحت
عضو علی البدل

ابوالحسن ندیم
ابوالحسن ندیم
رئیس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
نادر مهدویاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
حمید رضا برادران عطار مقدماپیدمیولوژیدانشگاه های خارج از کشور
قاسم یادگارفراپیدمیولوژیدانشگاه های خارج از کشور
محمد زارعاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی تهران
قباد مرادیاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی تهران
حمید رضا گیلاسیاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مجید میرمحمدخاناپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی تهران
فاطمه حیدرپوراپیدمیولوژیدانشگاه‌های وزارت علوم
لیلا حلیمیاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی کرمان
شهاب رضائیاناپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
سعید دستگیریاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی ایران
الهام هوشمنداپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی همدان
آیت احمدیاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی تهران
محسن دهقانياپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی ایران
جعفر عطائیاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی تبریز
+لیست کامل اعضای انجمن