:: منوی سایت
انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران
انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: ابوالحسن ندیم
تاریخ تاسیس: 1380
تعداد اعضای ثبت نام شده: 116
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1522158
بازدید این صفحه در سال جاری: 252
بازدید این صفحه در ماه جاری: 1
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 17
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1056
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
منوچهر کرمی
منوچهر کرمی
عضو هیأت مدیره

قباد مرادی
قباد مرادی
عضو علی البدل

مجتبی صحت
مجتبی صحت
عضو علی البدل
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
مهدی مختاریاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی تهران
سعید عرفان پوراپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
محمد حسن لطفیاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی یزد
محمد زارعاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی تهران
عباس مرادیاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی تهران
اکبر فتوحیاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی تهران
مهدی دارابیاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی ایران
علی دلپیشهاپیدمیولوژیدانشگاه های خارج از کشور
نادر مهدویاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
عارف اميرخانياپیدمیولوژیمعاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاداسلامی
قباد مرادیاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی تهران
علی اکبر کریمی زارچیاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی تهران
هدایت اله جمالیاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی کرمان
زمانه وفاییاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی کرمان
شهاب رضائیاناپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
+لیست کامل اعضای انجمن