:: منوی سایت
انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران
انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: ابوالحسن ندیم
تاریخ تاسیس: 1380
تعداد اعضای ثبت نام شده: 100
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1405960
بازدید این صفحه در سال جاری: 106
بازدید این صفحه در ماه جاری: 12
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 17
بازدید این صفحه در روز جاری: 2
HyperLink
 
 
1056
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
احسان مصطفوی
احسان مصطفوی
خزانه دار

قباد مرادی
قباد مرادی
عضو علی البدل

محمد علی اخویزادگان
محمد علی اخویزادگان
بازرس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
مهشید ناصحیاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی تهران
مریم قلندری شهربیجاریاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی همدان
مجید میرمحمدخاناپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی تهران
مهران بابانژاداپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی ایلام
فاطمه خسروی شادمانیاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی کرمان
امید بیکیاپیدمیولوژیدانشگاه های خارج از کشور
جعفر عطائیاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی تبریز
قباد مرادیاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی تهران
امین دوستی ایرانیاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی تهران
معصومه نجاتی فراپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مریم نصیریاناپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
محمد ساعتچیاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی تهران
جلال پورالعجلاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی همدان
سعید بکاییاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی تهران
آرزو یاریاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی تهران
+لیست کامل اعضای انجمن