:: منوی سایت
انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران
انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: ابوالحسن ندیم
تاریخ تاسیس: 1380
تعداد اعضای ثبت نام شده: 117
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1567479
بازدید این صفحه در سال جاری: 326
بازدید این صفحه در ماه جاری: 75
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 28
بازدید این صفحه در روز جاری: 2
HyperLink
 
 
1056
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
قباد مرادی
قباد مرادی
عضو علی البدل

محسن اسدی لاری
محسن اسدی لاری
عضو هیأت مدیره

منوچهر کرمی
منوچهر کرمی
عضو هیأت مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
اکبر فتوحیاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی تهران
جعفر عطائیاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی تبریز
سیده مهدیه نمایندهاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
رضا چمناپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی تهران
محمد زارعاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی تهران
حسین انصاریاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی تهران
جواد ترکمن نژاد سبزواریاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی تهران
منیژه دادبخشاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی ایران
مهران بابانژاداپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی ایلام
مریم شکیبااپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
محمدرضا اعتصامی راداپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی کرمان
سیمت مسعودیاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
علی دلپیشهاپیدمیولوژیدانشگاه های خارج از کشور
رحمت الله مرادزادهاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی تهران
زمانه وفاییاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی کرمان
+لیست کامل اعضای انجمن