:: منوی سایت
انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران
انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: ابوالحسن ندیم
تاریخ تاسیس: 1380
تعداد اعضای ثبت نام شده: 117
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1945584
بازدید این صفحه در سال جاری: 942
بازدید این صفحه در ماه جاری: 76
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 28
بازدید این صفحه در روز جاری: 2
HyperLink
 
 
1056
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
محسن اسدی لاری
محسن اسدی لاری
عضو هیأت مدیره

رضا چمن
رضا چمن
عضو هیأت مدیره

محمد علی اخویزادگان
محمد علی اخویزادگان
بازرس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
محمد علی اخویزادگاناپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی تهران
نادر اسماعیل نسباپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی تهران
مرجان حسین پوراپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی تهران
بابک عشرتیاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی تهران
سمانه اکبرپوراپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی تهران
بتول اخوت اصفهانیاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی تهران
معصومه صادقیاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
محمد حسن لطفیاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی یزد
علی احمدیاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
جلال پورالعجلاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی همدان
عادل نوریاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی کرمان
بيان حسينياپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی تهران
محمد ساعتچیاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی تهران
نیره اسماعیل زادهاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی تهران
حسام‌الدین اکبریناپیدمیولوژیدانشگاه‌های وزارت علوم
+لیست کامل اعضای انجمن