:: منوی سایت
انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران
انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: ابوالحسن ندیم
تاریخ تاسیس: 1380
تعداد اعضای ثبت نام شده: 100
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1405956
بازدید این صفحه در سال جاری: 55
بازدید این صفحه در ماه جاری: 3
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 7
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1056
:: افراد ثبت نام شده در انجمن