:: منوی سایت
انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران
انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: ابوالحسن ندیم
تاریخ تاسیس: 1380
تعداد اعضای ثبت نام شده: 100
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1405974
بازدید این صفحه در سال جاری: 27
بازدید این صفحه در ماه جاری: 3
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 4
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1056
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
ابوالحسن ندیم
ابوالحسن ندیم
رئیس

کورش هلاکویی نائینی
کورش هلاکویی نائینی
نایب رئیس

محسن اسدی لاری
محسن اسدی لاری
عضو هیأت مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
مهشید ناصحیاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی تهران
عباس عباسی قهرمانلواپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی ایران
حمید رضا گیلاسیاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
جلال پورالعجلاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی همدان
عادل نوریاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی کرمان
عارف اميرخانياپیدمیولوژیمعاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاداسلامی
جعفر عطائیاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی تبریز
سعید بکاییاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی تهران
علی اشرف مظفریاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی تهران
احسان مصطفویاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی تهران
حمید سوریاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی ایران
محمد زارعاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی تهران
فاطمه سادات عسگریاناپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی یزد
رحمت الله مرادزادهاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی تهران
جعفر حسن زادهاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی تهران
+لیست کامل اعضای انجمن