:: منوی سایت
انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران
انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: ابوالحسن ندیم
تاریخ تاسیس: 1380
تعداد اعضای ثبت نام شده: 117
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2468230
بازدید این صفحه در سال جاری: 25
بازدید این صفحه در ماه جاری: 25
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 9
بازدید این صفحه در روز جاری: 2
HyperLink
 
 
1056
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
احسان مصطفوی
احسان مصطفوی
خزانه دار

قباد مرادی
قباد مرادی
عضو علی البدل

محسن اسدی لاری
محسن اسدی لاری
عضو هیأت مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
سعید بکاییاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی تهران
علی اشرف مظفریاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی تهران
مجتبی صحتاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی تهران
سمانه اکبرپوراپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی تهران
حمید رضا گیلاسیاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
لیلا حلیمیاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی کرمان
پروین یاوریاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مهدی مختاریاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی تهران
محسن دهقانياپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی ایران
علی کبیراپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
جعفر حسن زادهاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی تهران
محمد ساعتچیاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی تهران
مهدی دارابیاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی ایران
عادل نوریاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی کرمان
علی اردلاناپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی تهران
+لیست کامل اعضای انجمن