:: منوی سایت
انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران
انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: ابوالحسن ندیم
تاریخ تاسیس: 1380
تعداد اعضای ثبت نام شده: 117
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1567475
بازدید این صفحه در سال جاری: 61
بازدید این صفحه در ماه جاری: 8
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 2
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1056
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
ابوالحسن ندیم
ابوالحسن ندیم
رئیس

محسن اسدی لاری
محسن اسدی لاری
عضو هیأت مدیره

منوچهر کرمی
منوچهر کرمی
عضو هیأت مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
قباد مرادیاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی تهران
هدایت اله جمالیاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی کرمان
مسعود یونسیاناپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی ایران
ندا ایزدیاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
عارف اميرخانياپیدمیولوژیمعاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاداسلامی
لیلا حلیمیاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی کرمان
عباس عباسی قهرمانلواپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی ایران
آسيه منصورياپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی تهران
سعید عرفان پوراپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
زهرا زارعاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی تبریز
شاکر سالاری لکاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی ارومیه
مهدی مختاریاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی تهران
زهرا رحیمیاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی تهران
عباس مرادیاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی تهران
زهرا شیواپوراپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی ایران
+لیست کامل اعضای انجمن