:: منوی سایت
انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران
انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: ابوالحسن ندیم
تاریخ تاسیس: 1380
تعداد اعضای ثبت نام شده: 117
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1945523
بازدید این صفحه در سال جاری: 145
بازدید این صفحه در ماه جاری: 10
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 6
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1056
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
قباد مرادی
قباد مرادی
عضو علی البدل

محسن اسدی لاری
محسن اسدی لاری
عضو هیأت مدیره

مجتبی صحت
مجتبی صحت
عضو علی البدل
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
سمانه اکبرپوراپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی تهران
لیلا حلیمیاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی کرمان
بابک عشرتیاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی تهران
نادر اسماعیل نسباپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی تهران
ملیحه عبدالهیاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی ایران
علی احمدیاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
پروین یاوریاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
آسيه منصورياپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی تهران
مجتبی صحتاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی تهران
حسین انصاریاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی تهران
رامین حشمتاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی تهران
امین دوستی ایرانیاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی تهران
غلامرضا شریف زادهاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
سيامك صبوراپیدمیولوژیدانشگاه های خارج از کشور
معصومه نجاتی فراپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
+لیست کامل اعضای انجمن