:: منوی سایت
انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران
انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: ابوالحسن ندیم
تاریخ تاسیس: 1380
تعداد اعضای ثبت نام شده: 117
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1728413
بازدید این صفحه در سال جاری: 103
بازدید این صفحه در ماه جاری: 2
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 4
بازدید این صفحه در روز جاری: 2
HyperLink
 
 
1056
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
منوچهر کرمی
منوچهر کرمی
عضو هیأت مدیره

قباد مرادی
قباد مرادی
عضو علی البدل

پروین یاوری
پروین یاوری
عضو هیأت مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
مهشید ناصحیاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی تهران
فرهاد مرادپوراپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی ایران
عارف اميرخانياپیدمیولوژیمعاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاداسلامی
رحمت الله مرادزادهاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی تهران
زهرا شیواپوراپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی ایران
سیمت مسعودیاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
حمید شریفیاپیدمیولوژیدانشگاه های خارج از کشور
زهرا زارعاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی تبریز
مصطفی قربانیاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی ایران
قاسم یادگارفراپیدمیولوژیدانشگاه های خارج از کشور
سپيده مهدوياپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی یزد
سعید بکاییاپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی تهران
عباس متولیاناپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی ایران
بيان حسينياپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی تهران
سمانه اکبرپوراپیدمیولوژیدانشگاه علوم پزشکی تهران
+لیست کامل اعضای انجمن