:: منوی سایت
انجمن علمی جنین شناسی و بیولوژی تولید مثل ایران
انجمن علمی جنین شناسی و بیولوژی تولید مثل ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: محمدمهدی احمدآخوندی
تاریخ تاسیس: 1390
تعداد اعضای ثبت نام شده: 129
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1326698
بازدید این صفحه در سال جاری: 21
بازدید این صفحه در ماه جاری: 21
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 0
بازدید این صفحه در روز جاری: 4
HyperLink
 
 
1157
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
محمدرضا صادقی
محمدرضا صادقی
دبیر

احمد حسینی
احمد حسینی
نایب رئیس

محمدحسین نصراصفهانی
محمدحسین نصراصفهانی
عضو هیأت مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
محمدرضا صادقیبافت شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
مظفر خزاعیعلوم تشریحی (آناتومی)دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
مرتضی فارابعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
حسن حسني بافرانيعلوم تشریحی (آناتومی)دانشگاه علوم پزشکی کاشان
شبنم بخشعلی زادهعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی تهران
شاهرخ پاک طینتبیولوژی تولید مثلدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
هادی حجاریانبیولوژی تولید مثلدانشگاه های خارج از کشور
احمد حسینیعلوم تشریحی (آناتومی)دانشگاه های خارج از کشور
مهدیه امامیعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی ایران
شیوا روشنخواهعلوم تشریحی (آناتومی)دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
سیده سعدانه طباطبائی نیاعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی ایران
الناز صلاحیعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی تهران
حجت قاسم نژادبرنجیبیولوژی تولید مثلدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مهشاد خدارحمیانماماییدانشگاه علوم پزشکی ایران
سیده مهسا خاتمیزیست فناوری پزشکیدانشگاه علوم پزشکی ایران
+لیست کامل اعضای انجمن