:: منوی سایت
انجمن علمی اندویورولوژی و یورولاپاراسکوپی ایران
انجمن علمی اندویورولوژی و یورولاپاراسکوپی ایران
گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی)
رییس هیات مدیره: سید امیر محسن ضیایی
تاریخ تاسیس: 1382
تعداد اعضای ثبت نام شده: 14
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2468318
بازدید این صفحه در سال جاری: 78
بازدید این صفحه در ماه جاری: 78
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 23
بازدید این صفحه در روز جاری: 5
HyperLink
 
 
1010
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
حشمت الله صوفی مجیدپور
حشمت الله صوفی مجیدپور
نایب رئیس

سید امیر محسن ضیایی
سید امیر محسن ضیایی
رئیس

محمدرضا نیکوبخت
محمدرضا نیکوبخت
عضو هیأت مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
مهرداد محمدی سیچانیجراحی کلیه و مجاری ادراری - تناسلی (ارولوژی)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
پژمان شادپورجراحی کلیه و مجاری ادراری - تناسلی (ارولوژی)دانشگاه علوم پزشکی ایران
اکبر نورعلیزادهجراحی کلیه و مجاری ادراری - تناسلی (ارولوژی)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
حمیدرضا ناصحجراحی کلیه و مجاری ادراری - تناسلی (ارولوژی)دانشگاه علوم پزشکی تهران
فرزانه شریفی اقدسجراحی کلیه و مجاری ادراری - تناسلی (ارولوژی)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
محمدهادی رادفرجراحی کلیه و مجاری ادراری - تناسلی (ارولوژی)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دينيار خزاعليجراحی کلیه و مجاری ادراری - تناسلی (ارولوژی)دانشگاه علوم پزشکی اهواز
حشمت الله صوفی مجیدپورجراحی کلیه و مجاری ادراری - تناسلی (ارولوژی)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
محمدرضا نیکوبختجراحی کلیه و مجاری ادراری - تناسلی (ارولوژی)دانشگاه علوم پزشکی ایران
محمد نجفی سمنانیجراحی کلیه و مجاری ادراری - تناسلی (ارولوژی)دانشگاه علوم پزشکی ایران
عباس بصیریجراحی کلیه و مجاری ادراری - تناسلی (ارولوژی)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
+لیست کامل اعضای انجمن