:: منوی سایت
تعداد اعضای ثبت نام شده: 3972
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1799167
بازدید این صفحه در سال جاری: 1134
بازدید این صفحه در ماه جاری: 177
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 34
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1040
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
علی علی اشرفیپزشکان عمومیدانشگاه علوم پزشکی تهران
اردشیر شهریزادپزشکان عمومیدانشگاه علوم پزشکی تهران
نازلی امینیپزشکان عمومیدانشگاه علوم پزشکی تهران
محمد کاویانیپزشکان عمومیدانشگاه علوم پزشکی کرمان
محمدعلی دریکوندیپزشکان عمومیدانشگاه علوم پزشکی تهران
رضا بهشتی دافچاهیپزشکان عمومیدانشگاه علوم پزشکی تهران
منیره مصلی نژادپزشکان عمومیدانشگاه علوم پزشکی زاهدان
سید نصرت اله رضوانپزشکان عمومیدانشگاه علوم پزشکی تهران
مریم اخوان مقدمپزشکان عمومیدانشگاه علوم پزشکی تهران
قاسم مجیدیپزشکان عمومیدانشگاه علوم پزشکی تهران
شاهی نیلی پور طباطباییپزشکان عمومیدانشگاه علوم پزشکی تهران
محمد توسلیپزشکان عمومیدانشگاه علوم پزشکی گلستان
حمیدرضا دوست محمدیپزشکان عمومیدانشگاه علوم پزشکی تهران
مهری صادقی خوانساریپزشکان عمومیدانشگاه علوم پزشکی تهران
زینب محمدی بیجائیهپزشکان عمومیدانشگاه علوم پزشکی تهران
+لیست کامل اعضای انجمن