:: منوی سایت
انجمن علمی متخصصین گوارش و کبد ایران
انجمن علمی متخصصین گوارش و کبد ایران
گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی)
رییس هیات مدیره: دکتر رضا ملک زاده
تاریخ تاسیس: 1371
تعداد اعضای ثبت نام شده: 297
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2459481
بازدید این صفحه در سال جاری: 382
بازدید این صفحه در ماه جاری: 382
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 151
بازدید این صفحه در روز جاری: 4
HyperLink
 
 
1021
:: تاريخچه انجمن متخصصين گوارش و کبد ايران
 

:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
دکتر سیدمحمدمهدی میرناصری
دکتر سیدمحمدمهدی میرناصری
دبیر اطلاع رسانی

دکتر محمدجواد احسانی اردکانی
دکتر محمدجواد احسانی اردکانی
عضو علی البدل

دکتر شاهین مرآت
دکتر شاهین مرآت
عضو هیأت مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
حافظ تیرگر فاخریگوارش بالغین (داخلی)دانشگاه علوم پزشکی تهران
صدیف درویش مقدمگوارش بالغین (داخلی)دانشگاه علوم پزشکی تهران
مهدی موسویانگوارش بالغین (داخلی)دانشگاه علوم پزشکی تهران
امير حسين فرجيگوارش بالغین (داخلی)دانشگاه علوم پزشکی ایران
عليرضا صمديگوارش بالغین (داخلی)دانشگاه علوم پزشکی مشهد
حمید رضا سیفیبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
محمدرضا محمد حسینی آذرگوارش بالغین (داخلی)دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
خدیجه حاتمیگوارش بالغین (داخلی)دانشگاه علوم پزشکی ایران
مهدی احمدیانبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی ایران
شبنم شاهرخگوارش بالغین (داخلی)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر ناصر ابراهیمی دریانیگوارش بالغین (داخلی)دانشگاه علوم پزشکی تهران
منوچهر خوشباطنگوارش بالغین (داخلی)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رضا مؤمنائىبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی کرمان
رضا انصاريگوارش بالغین (داخلی)دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر مهدی صابری فیروزیگوارش بالغین (داخلی)دانشگاه علوم پزشکی تهران
+لیست کامل اعضای انجمن