:: منوی سایت
انجمن علمی متخصصین گوارش و کبد ایران
انجمن علمی متخصصین گوارش و کبد ایران
گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی)
رییس هیات مدیره: دکتر رضا ملک زاده
تاریخ تاسیس: 1371
تعداد اعضای ثبت نام شده: 297
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1522088
بازدید این صفحه در سال جاری: 891
بازدید این صفحه در ماه جاری: 4
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 55
بازدید این صفحه در روز جاری: 4
HyperLink
 
 
1021
:: تاريخچه انجمن متخصصين گوارش و کبد ايران
 

:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
دکتر شاهین مرآت
دکتر شاهین مرآت
عضو هیأت مدیره

فرهاد زمانی
فرهاد زمانی
عضو هیأت مدیره

دکتر سیدمحمدمهدی میرناصری
دکتر سیدمحمدمهدی میرناصری
دبیر اطلاع رسانی
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
جمشید وفایی منشبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی ایران
هادی نجاتیگوارش بالغین (داخلی)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
جعفر نصيريگوارش بالغین (داخلی)دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد
حسن نیشابوریگوارش بالغین (داخلی)دانشگاه علوم پزشکی مازندران
مهدی باباییگوارش بالغین (داخلی)دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر اکرم پورشمسگوارش بالغین (داخلی)دانشگاه علوم پزشکی تهران
مجتبی خادمیبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
اشرف كرباسيگوارش بالغین (داخلی)دانشگاه علوم پزشکی شیراز
محسن مسعودیگوارش بالغین (داخلی)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
پانته آ فارسیگوارش بالغین (داخلی)دانشگاه علوم پزشکی تهران
صدیف درویش مقدمگوارش بالغین (داخلی)دانشگاه علوم پزشکی تهران
سوسن فرمند رادگوارش بالغین (داخلی)دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
حسن وٍثوقی نیاگوارش بالغین (داخلی)دانشگاه علوم پزشکی تهران
حسن طاهریگوارش بالغین (داخلی)دانشگاه علوم پزشکی تهران
حسین سرداریانگوارش بالغین (داخلی)دانشگاه علوم پزشکی مازندران
+لیست کامل اعضای انجمن