:: منوی سایت
انجمن علمی متخصصین گوارش و کبد ایران
انجمن علمی متخصصین گوارش و کبد ایران
گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی)
رییس هیات مدیره: دکتر رضا ملک زاده
تاریخ تاسیس: 1371
تعداد اعضای ثبت نام شده: 297
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1864466
بازدید این صفحه در سال جاری: 3109
بازدید این صفحه در ماه جاری: 289
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 84
بازدید این صفحه در روز جاری: 2
HyperLink
 
 
1021
:: تاريخچه انجمن متخصصين گوارش و کبد ايران
 

:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
فرهاد زمانی
فرهاد زمانی
عضو هیأت مدیره

دکتر سیدمحمدمهدی میرناصری
دکتر سیدمحمدمهدی میرناصری
دبیر اطلاع رسانی

دکتر رضا ملک زاده
دکتر رضا ملک زاده
رئیس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
امیرپاشا طبائیانگوارش بالغین (داخلی)دانشگاه علوم پزشکی تهران
بهرنگ شمسی نژاد بابکیبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی ایران
امير حسين كاظميگوارش بالغین (داخلی)دانشگاه علوم پزشکی تهران
حمید رضا سیفیبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
حسن علی متانتگوارش بالغین (داخلی)دانشگاه علوم پزشکی مازندران
حسین اژدرکشگوارش بالغین (داخلی)دانشگاه علوم پزشکی ایران
فرشاد شیخ اسماعیلیگوارش بالغین (داخلی)دانشگاه علوم پزشکی تهران
سیدمهدی سیدمیرزاییگوارش بالغین (داخلی)دانشگاه علوم پزشکی تهران
محمدرضا لبانی مطلقگوارش بالغین (داخلی)دانشگاه علوم پزشکی گیلان
محمدرضا روحانیگوارش بالغین (داخلی)دانشگاه علوم پزشکی تبریز
هادی باقری حسینیگوارش بالغین (داخلی)دانشگاه علوم پزشکی مشهد
ماندانا رفيعيگوارش اطفالدانشگاه علوم پزشکی تهران
رضا رشیدیگوارش بالغین (داخلی)دانشگاه علوم پزشکی تهران
محمدجواد زاهدیگوارش بالغین (داخلی)دانشگاه علوم پزشکی تهران
اصغر خوشنودگوارش بالغین (داخلی)دانشگاه علوم پزشکی ایران
+لیست کامل اعضای انجمن