:: منوی سایت
انجمن علمی متخصصین زنان و مامایی ایران
انجمن علمی متخصصین زنان و مامایی ایران
گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی)
رییس هیات مدیره: اعظم السادات موسوی
تاریخ تاسیس: 1381
تعداد اعضای ثبت نام شده: 29
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2359148
بازدید این صفحه در سال جاری: 2269
بازدید این صفحه در ماه جاری: 154
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 31
بازدید این صفحه در روز جاری: 4
HyperLink
 
 
1051
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
ارژنگ بدیعی
ارژنگ بدیعی
عضو علی البدل

اصغر قاصدیان
اصغر قاصدیان
بازرس

علی اصغر حیدری
علی اصغر حیدری
عضو علی البدل
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
عبدالرسول اکبریانزنان وزایماندانشگاه علوم پزشکی تهران
لیلا علیجانیزنان وزایماندانشگاه علوم پزشکی ایران
منوچهر مجدزنان وزایماندانشگاه علوم پزشکی تهران
محمدحسین بدخشزنان وزایماندانشگاه علوم پزشکی تهران
ارژنگ بدیعیزنان وزایماندانشگاه علوم پزشکی ایران
بی بی شهناز عالیزنان وزایماندانشگاه های خارج از کشور
شیده مفتخری صالحزنان وزایماندانشگاه علوم پزشکی ایران
مریم عامل ذبیحیزنان وزایماندانشگاه علوم پزشکی ایران
سیده مائده اتقانیزنان وزایماندانشگاه علوم پزشکی ایران
شهلا یزدانیزنان وزایماندانشگاه علوم پزشکی تهران
احمدرضا اکرمیزنان وزایماندانشگاه علوم پزشکی ایران
اعظم السادات موسویزنان وزایماندانشگاه علوم پزشکی تهران
نسیم سنجریزنان وزایماندانشگاه علوم پزشکی تهران
مریم حلمیزنان وزایماندانشگاه علوم پزشکی ایران
سیده مرجان حسینیزنان وزایماندانشگاه علوم پزشکی شیراز
+لیست کامل اعضای انجمن