:: منوی سایت
انجمن علمی متخصصین زنان و مامایی ایران
انجمن علمی متخصصین زنان و مامایی ایران
گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی)
رییس هیات مدیره: اعظم السادات موسوی
تاریخ تاسیس: 1381
تعداد اعضای ثبت نام شده: 28
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1195111
بازدید این صفحه در سال جاری: 483
بازدید این صفحه در ماه جاری: 8
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 18
بازدید این صفحه در روز جاری: 3
HyperLink
 
 
1051
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
اصغر قاصدیان
اصغر قاصدیان
بازرس

احمدرضا اکرمی
احمدرضا اکرمی
عضو هیأت مدیره

اعظم السادات موسوی
اعظم السادات موسوی
رئیس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
ترانه قدسزنان وزایماندانشگاه علوم پزشکی ایران
اعطم رفیقزنان وزایماندانشگاه علوم پزشکی اهواز
فاطمه نعمت اللهىزنان وزایماندانشگاه علوم پزشکی تهران
محمدحسین بدخشزنان وزایماندانشگاه علوم پزشکی تهران
ماندانا خلیلی پور دارستانیزنان وزایماندانشگاه علوم پزشکی ایران
اعظم السادات موسویزنان وزایماندانشگاه علوم پزشکی تهران
سپیده ذاکریانزنان وزایماندانشگاه علوم پزشکی ایران
لیلا علیجانیزنان وزایماندانشگاه علوم پزشکی ایران
علی اصغر حیدریزنان وزایماندانشگاه علوم پزشکی ایران
احمدرضا اکرمیزنان وزایماندانشگاه علوم پزشکی ایران
سیده مرجان حسینیزنان وزایماندانشگاه علوم پزشکی شیراز
زهرا فاخردانشزنان وزایماندانشگاه علوم پزشکی تهران
ارژنگ بدیعیزنان وزایماندانشگاه علوم پزشکی ایران
عبدالرسول اکبریانزنان وزایماندانشگاه علوم پزشکی تهران
منوچهر مجدزنان وزایماندانشگاه علوم پزشکی تهران
+لیست کامل اعضای انجمن