:: منوی سایت
انجمن علمی غذا و تغذیه حامی سلامت ایران
انجمن علمی غذا و تغذیه حامی سلامت ایران
گروه بین رشته ای
رییس هیات مدیره: ربابه شیخ الاسلام
تاریخ تاسیس: 1385
تعداد اعضای ثبت نام شده: 286
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1567464
بازدید این صفحه در سال جاری: 221
بازدید این صفحه در ماه جاری: 51
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 12
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1117
::
 

:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
ربابه شیخ الاسلام
ربابه شیخ الاسلام
رئیس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
حامد فضلیعلوم تغذیهدانشگاه علوم پزشکی یاسوج
نرگس جانیعلوم بهداشت در تغذیهدانشگاه علوم پزشکی یزد
معصومه تهرانیعلوم تغذیهدانشگاه علوم پزشکی اهواز
اکبر فاضل تبار ملکشاهعلوم تغذیهدانشگاه علوم پزشکی تهران
کیان صادقیعلوم تغذیهدانشگاه علوم پزشکی تبریز
مجید حسن قمیعلوم تغذیهدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
غلامرضا زارع چاوشیعلوم تغذیهدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
معصومه جباریعلوم تغذیهدانشگاه علوم پزشکی تبریز
میلاد تاج منشعلوم تغذیهدانشگاه علوم پزشکی ایران
مهرانه مهرآمیزعلوم تغذیهدانشگاه علوم پزشکی مشهد
کمیل غلامیعلوم تغذیهدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مینا نصرتیعلوم تغذیهدانشگاه علوم پزشکی مشهد
ایرج مصلی نژادعلوم تغذیهدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
آیلر خداشناسعلوم تغذیهدانشگاه علوم پزشکی مشهد
جلال زارعیعلوم تغذیهدانشگاه علوم پزشکی تبریز
+لیست کامل اعضای انجمن