:: منوی سایت
انجمن علمی غذا و تغذیه حامی سلامت ایران
انجمن علمی غذا و تغذیه حامی سلامت ایران
گروه بین رشته ای
رییس هیات مدیره: ربابه شیخ الاسلام
تاریخ تاسیس: 1385
تعداد اعضای ثبت نام شده: 286
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1949302
بازدید این صفحه در سال جاری: 613
بازدید این صفحه در ماه جاری: 64
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 27
بازدید این صفحه در روز جاری: 3
HyperLink
 
 
1117
::
 

:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
ربابه شیخ الاسلام
ربابه شیخ الاسلام
رئیس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
فرشته ظریفیعلوم تغذیهدانشگاه علوم پزشکی یاسوج
آیلر خداشناسعلوم تغذیهدانشگاه علوم پزشکی مشهد
الهام شکل آبادیعلوم تغذیهدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
پریسا ترابیعلوم تغذیهدانشگاه آزاد اسلامی
ندا نظریعلوم تغذیهدانشگاه آزاد اسلامی
محمدایوب شیرزادیعلوم تغذیهدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
اسعد بطيعلوم بهداشت در تغذیهدانشگاه علوم پزشکی تهران
رضا زارع رشکوئیهعلوم تغذیهدانشگاه علوم پزشکی کرمان
سید مجید آشتیانیعلوم تغذیهدانشگاه آزاد اسلامی
ستاره محمدی فارسانیعلوم بهداشت در تغذیهدانشگاه علوم پزشکی یزد
علی فاتحیعلوم تغذیهدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
ندا قمرزاد شیشوانعلوم تغذیهدانشگاه علوم پزشکی تبریز
رویا اقمشهعلوم تغذیهدانشگاه علوم پزشکی تهران
بهارك ملك خانيعلوم تغذیهمعاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاداسلامی
مهتاب تمیمیعلوم تغذیهدانشگاه علوم پزشکی اهواز
+لیست کامل اعضای انجمن