:: منوی سایت
انجمن علمی جراحان مفصل ران
انجمن علمی جراحان مفصل ران
گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی)
رییس هیات مدیره: منوچهر وحید فرهمندی
تاریخ تاسیس: 1381
تعداد اعضای ثبت نام شده: 24
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2468263
بازدید این صفحه در سال جاری: 36
بازدید این صفحه در ماه جاری: 36
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 12
بازدید این صفحه در روز جاری: 5
HyperLink
 
 
1155
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
سید محمد جزایری
سید محمد جزایری
عضو هیأت مدیره

بابک سیاوشی
بابک سیاوشی
عضو هیأت مدیره

منوچهر وحید فرهمندی
منوچهر وحید فرهمندی
رئیس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
امیر حسین کشاورزجراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مصطفی شاهرضاییجراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)دانشگاه علوم پزشکی تهران
سید حسین شفیعیجراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)دانشگاه علوم پزشکی تهران
اکبر علی پسندیجراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)دانشگاه علوم پزشکی تهران
امید شاهپریجراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)دانشگاه علوم پزشکی مشهد
محسن افشین منشجراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)دانشگاه علوم پزشکی مشهد
سید محمد جزایریجراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
فرامرز قیاقیجراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)دانشگاه علوم پزشکی تهران
کوروش آرامیجراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
ابراهیم عرب پناهانجراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مسعود نوروزیجراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)دانشگاه علوم پزشکی ایران
محمد حسن فرشادجراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
داریوش گوران سوادکوهیجراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)دانشگاه علوم پزشکی تهران
محمد طالبیانجراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)دانشگاه علوم پزشکی تهران
منوچهر وحید فرهمندیجراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
+لیست کامل اعضای انجمن