:: منوی سایت
انجمن علمی جراحان مفصل ران
انجمن علمی جراحان مفصل ران
گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی)
رییس هیات مدیره: منوچهر وحید فرهمندی
تاریخ تاسیس: 1381
تعداد اعضای ثبت نام شده: 23
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1074417
بازدید این صفحه در سال جاری: 267
بازدید این صفحه در ماه جاری: 6
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 8
بازدید این صفحه در روز جاری: 3
HyperLink
 
 
1155
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
فرامرز قیاقی
فرامرز قیاقی
عضو هیأت مدیره

منوچهر وحید فرهمندی
منوچهر وحید فرهمندی
رئیس

سید محمد جزایری
سید محمد جزایری
عضو هیأت مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
مسعود نوروزیجراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)دانشگاه علوم پزشکی ایران
مصطفی شاهرضاییجراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)دانشگاه علوم پزشکی تهران
مهدى خزاعىجراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)دانشگاه علوم پزشکی ایران
بابک سیاوشیجراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)دانشگاه علوم پزشکی تهران
عادل بنیادیجراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)دانشگاه علوم پزشکی تبریز
اکبر علی پسندیجراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)دانشگاه علوم پزشکی تهران
امیر حسین کشاورزجراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
داریوش گوران سوادکوهیجراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)دانشگاه علوم پزشکی تهران
کریم خامنهجراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)دانشگاه علوم پزشکی ایران
منوچهر وحید فرهمندیجراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
سزار قبادجراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)دانشگاه علوم پزشکی ایران
علیرضا نوریجراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)دانشگاه علوم پزشکی تهران
علیرضا فاضلی منشجراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
کوروش آرامیجراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
سید حسین شفیعیجراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)دانشگاه علوم پزشکی تهران
+لیست کامل اعضای انجمن