:: منوی سایت
انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران
انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران
گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی)
رییس هیات مدیره: علی شریفی
تاریخ تاسیس: 1380
تعداد اعضای ثبت نام شده: 97
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1404271
بازدید این صفحه در سال جاری: 263
بازدید این صفحه در ماه جاری: 46
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 74
بازدید این صفحه در روز جاری: 11
HyperLink
 
 
1108
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
امیرهوشنگ باقری ولوجردی
امیرهوشنگ باقری ولوجردی
عضو هیأت مدیره

عنایت الّه شهیدی
عنایت الّه شهیدی
خزانه دار

مهدی فتحی
مهدی فتحی
دبیر
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
محمدرضا فخرطباطباییپزشکان عمومیسایر (خارج از دانشگاه)
زهرا اشتياقيانروانشناسی بالینیسایر (خارج از دانشگاه)
فرهاد پورالیاسیکار درمانیدانشگاه علوم پزشکی ایران
زینب زارعیروانشناسی بالینیسایر (خارج از دانشگاه)
حافظ محمدحسین پورروانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی یاسوج
فائقه صوفی افشارپزشکان عمومیسایر (خارج از دانشگاه)
سارا کرکودیدندانپزشکیسایر (خارج از دانشگاه)
محبوبه خوزانپزشکان عمومیدانشگاه علوم پزشکی بابل
حمید اخوین محمدیپزشکان عمومیسایر (خارج از دانشگاه)
فروغ برهانیماماییدانشگاه علوم پزشکی ایران
نوید بنی اسدیروانشناسی عمومیسایر (خارج از دانشگاه)
هنگامه ابراهیمی فردپزشکان عمومیسایر (خارج از دانشگاه)
اشرف بخشایشروانشناسی بالینیسایر (خارج از دانشگاه)
محمدعلی شهرکیروانپزشکیسایر (خارج از دانشگاه)
فرشته گلستانهماماییسایر (خارج از دانشگاه)
+لیست کامل اعضای انجمن