:: منوی سایت
انجمن علمی ایمونولوژی و آلرژی ایران
انجمن علمی ایمونولوژی و آلرژی ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: محمد وجگانی
تاریخ تاسیس: 0000
تعداد اعضای ثبت نام شده: 146
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1715100
بازدید این صفحه در سال جاری: 389
بازدید این صفحه در ماه جاری: 49
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 17
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1082
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
جمشید حاجتی
جمشید حاجتی
عضو هیأت مدیره

سید محمد موذنی
سید محمد موذنی
عضو علی البدل

مهرناز مصداقی
مهرناز مصداقی
دبیر
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
رسول بهارلوایمنی شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
افسانه آقائیایمنی شناسیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
توحيد كاظميایمنی شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
نازنین مجتبویایمنی شناسیسایر (خارج از دانشگاه)
مینو شهیدیایمنی شناسیدانشگاه های خارج از کشور
خدایار قربانایمنی شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
جمشید حاجتیآموزش بهداشتدانشگاه علوم پزشکی تهران
فرناز صدقی گمچیایمنی شناسیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
مهرناز مصداقیایمنی شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
محسن عبدالملکیایمنی شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
علی اکبر دل بندیایمنی شناسیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
رویا یارائیآموزش بهداشتدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
اسدالله محمدیایمنی شناسیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
نریمان مصفاایمنی شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
ابوالقاسم عجمیایمنی شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
+لیست کامل اعضای انجمن