:: منوی سایت
انجمن علمی ایمونولوژی و آلرژی ایران
انجمن علمی ایمونولوژی و آلرژی ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: محمد وجگانی
تاریخ تاسیس: 0000
تعداد اعضای ثبت نام شده: 147
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2359229
بازدید این صفحه در سال جاری: 769
بازدید این صفحه در ماه جاری: 58
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 20
بازدید این صفحه در روز جاری: 4
HyperLink
 
 
1082
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
محمد وجگانی
محمد وجگانی
رئیس

محمد حسین نیکنام
محمد حسین نیکنام
نایب رئیس

سید محمد موذنی
سید محمد موذنی
عضو علی البدل
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
محسن طهرانیایمنی شناسیدانشگاه علوم پزشکی مازندران
ابوالقاسم عجمیایمنی شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
نازنین مجتبویایمنی شناسیسایر (خارج از دانشگاه)
ابراهیم علیجانیایمنی شناسیدانشگاه علوم پزشکی زاهدان
حميد آهنچيانآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
مهدی اله قلی حاجی بهزادایمنی شناسیدانشگاه های خارج از کشور
مهری غفوریان بروجردنیاماماییدانشگاه های خارج از کشور
حسین هادی ندوشنایمنی شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
محبوبه رزمخواهایمنی شناسیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
احمد زواران حسینیایمنی شناسیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
سمانه خرمیایمنی شناسیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
روبینا بغوزیانایمنی شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
کوروش کلانترایمنی شناسیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
عبدالکریم شیخیایمنی شناسیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
محمد علی عصاره زادگانایمنی شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
+لیست کامل اعضای انجمن