:: منوی سایت
انجمن علمی ایمونولوژی و آلرژی ایران
انجمن علمی ایمونولوژی و آلرژی ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: محمد وجگانی
تاریخ تاسیس: -
تعداد اعضای ثبت نام شده: 11
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1522159
بازدید این صفحه در سال جاری: 153
بازدید این صفحه در ماه جاری: 2
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 14
بازدید این صفحه در روز جاری: 2
HyperLink
 
 
1082
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
محمد وجگانی
محمد وجگانی
رئیس

جمشید حاجتی
جمشید حاجتی
عضو هیأت مدیره

محمد حسین نیکنام
محمد حسین نیکنام
نایب رئیس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
+لیست کامل اعضای انجمن