:: منوی سایت
انجمن علمی ایمونولوژی و آلرژی ایران
انجمن علمی ایمونولوژی و آلرژی ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: محمد وجگانی
تاریخ تاسیس: 0000
تعداد اعضای ثبت نام شده: 147
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1864492
بازدید این صفحه در سال جاری: 484
بازدید این صفحه در ماه جاری: 44
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 16
بازدید این صفحه در روز جاری: 2
HyperLink
 
 
1082
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
محمد حسین نیکنام
محمد حسین نیکنام
نایب رئیس

جمشید حاجتی
جمشید حاجتی
عضو هیأت مدیره

رضا منصوری
رضا منصوری
خزانه دار
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
محمد خوشروایمنی شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
فرناز صدقی گمچیایمنی شناسیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
زهیر صرافایمنی شناسیسایر (خارج از دانشگاه)
علی خدادادیایمنی شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
کوروش کلانترایمنی شناسیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
مینو شهیدیایمنی شناسیدانشگاه های خارج از کشور
سمیرا رجائیایمنی شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
مهرنوش درودچیایمنی شناسیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
پرویز کوخاییایمنی شناسیدانشگاه های خارج از کشور
الهام امیر چقماقیایمنی شناسیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
علی اکبر پور فتح الهایمنی شناسیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
سیده عذرا شمس دینایمنی شناسیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
رقیه رحیمیایمنی شناسیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
معصومه ابتکارایمنی شناسیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
محمد طاهر طهوریایمنی شناسیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
+لیست کامل اعضای انجمن