:: منوی سایت
انجمن علمی ایمونولوژی و آلرژی ایران
انجمن علمی ایمونولوژی و آلرژی ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: محمد وجگانی
تاریخ تاسیس: 0000
تعداد اعضای ثبت نام شده: 146
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1567504
بازدید این صفحه در سال جاری: 276
بازدید این صفحه در ماه جاری: 125
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 34
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1082
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
محمد وجگانی
محمد وجگانی
رئیس

جمشید حاجتی
جمشید حاجتی
عضو هیأت مدیره

سید محمد موذنی
سید محمد موذنی
عضو علی البدل
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
مینو شهیدیایمنی شناسیدانشگاه های خارج از کشور
محمد طاهر طهوریایمنی شناسیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
سید عبدالرحیم رضائیایمنی شناسیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
پروانه فرزانهایمنی شناسیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
طاهره کلانتریایمنی شناسیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
علی خدادادیایمنی شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
زهرا اميرغفرانایمنی شناسیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
نعمت اله خوانساریعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی ایران
الهام امیر چقماقیایمنی شناسیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
ویدا همایونیایمنی شناسیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
جمشید حاجتیآموزش بهداشتدانشگاه علوم پزشکی تهران
مهرناز مصداقیایمنی شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
نصراله عرفانیایمنی شناسیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
میرزا علی مفضل جهرمیایمنی شناسیدانشگاه‌های وزارت علوم
طوبی غضنفریایمنی شناسیدانشگاه شاهد
+لیست کامل اعضای انجمن