:: منوی سایت
انجمن علمی ایمونولوژی و آلرژی ایران
انجمن علمی ایمونولوژی و آلرژی ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: محمد وجگانی
تاریخ تاسیس: 0000
تعداد اعضای ثبت نام شده: 147
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1945589
بازدید این صفحه در سال جاری: 571
بازدید این صفحه در ماه جاری: 64
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 25
بازدید این صفحه در روز جاری: 6
HyperLink
 
 
1082
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
محمد حسین نیکنام
محمد حسین نیکنام
نایب رئیس

محمد وجگانی
محمد وجگانی
رئیس

مهرناز مصداقی
مهرناز مصداقی
دبیر
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
سید رضا بنی هاشمیایمنی شناسیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
على فاضلآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
علی اکبر پور فتح الهایمنی شناسیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
محسن عبدالملکیایمنی شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
علیرضا زمانیایمنی شناسیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
مهدی شکرابیایمنی شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
فرشته مهدی پورایمنی شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
جواد آراستهایمنی شناسیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
محسن سعیدیایمنی شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
ناهید اسکندریایمنی شناسیدانشگاه های خارج از کشور
رویا یارائیآموزش بهداشتدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
افرا خسرویایمنی شناسیدانشگاه های خارج از کشور
سید عبدالرحیم رضائیایمنی شناسیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
زهیر صرافایمنی شناسیسایر (خارج از دانشگاه)
لادن لنگرودیایمنی شناسیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
+لیست کامل اعضای انجمن