:: منوی سایت
انجمن علمی ایمونولوژی و آلرژی ایران
انجمن علمی ایمونولوژی و آلرژی ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: محمد وجگانی
تاریخ تاسیس: 0000
تعداد اعضای ثبت نام شده: 147
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1728489
بازدید این صفحه در سال جاری: 403
بازدید این صفحه در ماه جاری: 3
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 21
بازدید این صفحه در روز جاری: 3
HyperLink
 
 
1082
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
مهرناز مصداقی
مهرناز مصداقی
دبیر

سید محمد موذنی
سید محمد موذنی
عضو علی البدل

رضا منصوری
رضا منصوری
خزانه دار
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
فرشته مهدی پورایمنی شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
رضا منصوریایمنی شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
بهناز اسماعیلیایمنی شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
شهره نیکوایمنی شناسیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
علیرضا زمانیایمنی شناسیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
موسی محمدنیا افروزیایمنی شناسیدانشگاه‌های وزارت علوم
روبینا بغوزیانایمنی شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
حیدر حیدریایمنی شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
نادر تاجیکایمنی شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
افرا خسرویایمنی شناسیدانشگاه های خارج از کشور
رضا نصرت آبادیایمنی شناسیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
مهدی قطره سامانیایمنی شناسیدانشگاه علوم پزشکی شهر کرد
رضا فلکایمنی شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
پروانه فرزانهایمنی شناسیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
علی گرگین کرجیایمنی شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
+لیست کامل اعضای انجمن