:: منوی سایت
انجمن علمی ایمونولوژی و آلرژی ایران
انجمن علمی ایمونولوژی و آلرژی ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: محمد وجگانی
تاریخ تاسیس: 0000
تعداد اعضای ثبت نام شده: 147
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2468292
بازدید این صفحه در سال جاری: 75
بازدید این صفحه در ماه جاری: 75
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 25
بازدید این صفحه در روز جاری: 6
HyperLink
 
 
1082
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
مهرناز مصداقی
مهرناز مصداقی
دبیر

جمشید حاجتی
جمشید حاجتی
عضو هیأت مدیره

محمد وجگانی
محمد وجگانی
رئیس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
سید محمد موذنیایمنی شناسیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
مهدی شکرابیایمنی شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
محمد خوشروایمنی شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
پرویز کوخاییایمنی شناسیدانشگاه های خارج از کشور
محسن مسجدیایمنی شناسیسایر (خارج از دانشگاه)
على فاضلآلرژی و ایمونولوژی بالینیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
نصراله عرفانیایمنی شناسیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
محمدجواد فتاحیایمنی شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
رقیه رحیمیایمنی شناسیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
خدایار قربانایمنی شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
زهیر صرافایمنی شناسیسایر (خارج از دانشگاه)
سید رضا بنی هاشمیایمنی شناسیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
مهدی زوارایمنی شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
امیر سالک فرخیایمنی شناسیدانشگاه علوم پزشکی سمنان
افرا خسرویایمنی شناسیدانشگاه های خارج از کشور
+لیست کامل اعضای انجمن