:: منوی سایت
انجمن علمی ایمونولوژی و آلرژی ایران
انجمن علمی ایمونولوژی و آلرژی ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: محمد وجگانی
تاریخ تاسیس: 0000
تعداد اعضای ثبت نام شده: 147
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1728423
بازدید این صفحه در سال جاری: 55
بازدید این صفحه در ماه جاری: 1
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 5
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1082
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
مهرناز مصداقی
مهرناز مصداقی
دبیر

جمشید حاجتی
جمشید حاجتی
عضو هیأت مدیره

محمد حسین نیکنام
محمد حسین نیکنام
نایب رئیس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
لادن لنگرودیایمنی شناسیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
علی اکبر دل بندیایمنی شناسیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
نصراله عرفانیایمنی شناسیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
منیره محسن زادگانایمنی شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
مجید تبیانیانایمنی شناسیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
سید رضا بنی هاشمیایمنی شناسیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
ابوالقاسم عجمیایمنی شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
علیرضا عندلیبایمنی شناسیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
فرهاد ریاضی رادایمنی شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
سید شمس الدین اطهاریایمنی شناسیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
سارا اسدی اصلایمنی شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
علی معماریانایمنی شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
رقیه رحیمیایمنی شناسیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
ماندانا ستاریایمنی شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
مجتبی سنکیانایمنی شناسیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
+لیست کامل اعضای انجمن