:: منوی سایت
انجمن علمی ایمونولوژی و آلرژی ایران
انجمن علمی ایمونولوژی و آلرژی ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: محمد وجگانی
تاریخ تاسیس: 0000
تعداد اعضای ثبت نام شده: 147
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1945531
بازدید این صفحه در سال جاری: 71
بازدید این صفحه در ماه جاری: 5
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 3
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1082
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
مهرناز مصداقی
مهرناز مصداقی
دبیر

رضا منصوری
رضا منصوری
خزانه دار

سید محمد موذنی
سید محمد موذنی
عضو علی البدل
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
سمانه خرمیایمنی شناسیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
نعمت اله خوانساریعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی ایران
سید رضا بنی هاشمیایمنی شناسیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
محسن عبدالملکیایمنی شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
پروانه فرزانهایمنی شناسیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
فاطمه فرجیایمنی شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
مهرداد غلامزادایمنی شناسیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
فرهاد ریاضی رادایمنی شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
احمد زواران حسینیایمنی شناسیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
عباس قادریایمنی شناسیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
رویا یارائیآموزش بهداشتدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
شیوا ثقفیایمنی شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
امیر سالک فرخیایمنی شناسیدانشگاه علوم پزشکی سمنان
رسول بهارلوایمنی شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
مرتضی حسین زادهایمنی شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
+لیست کامل اعضای انجمن