:: منوی سایت
جامعه علمی پزشکان متخصص داخلی ایران
جامعه علمی پزشکان متخصص داخلی ایران
گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی)
رییس هیات مدیره: ایرج خسرونیا
تاریخ تاسیس: 1376
تعداد اعضای ثبت نام شده: 468
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2459489
بازدید این صفحه در سال جاری: 420
بازدید این صفحه در ماه جاری: 420
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 136
بازدید این صفحه در روز جاری: 2
HyperLink
 
 
1009
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
منوچهر کیهانی
منوچهر کیهانی
عضو هیأت مدیره

کیوان الچیان
کیوان الچیان
خزانه دار

پرویز وحدانی
پرویز وحدانی
عضو هیأت مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
ویکتوریا بیگیآسیب شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
محمدمهدی توکلیبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی ایران
احمد مهدی پورآسیب شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
محمد خلخالیبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی ایران
شهرزاد رجب پورآسیب شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
محمدقاسم تابعیبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
محمدرضا شکیبیروماتولوژیدانشگاه علوم پزشکی ایران
سید علی اکبر صادق شبیریگوارش بالغین (داخلی)دانشگاه علوم پزشکی ایران
امیرهوشنگ پورخانیخون و سرطان بالغیندانشگاه علوم پزشکی تهران
محمد فراتی کاشانیبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی ایران
سعدا... توکلی بزازبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی ایران
نازیتا غلامرضاییبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
مریم قسامیبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
محمدرضا سرافرازبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی اهواز
خداداد محمودی نیاآسیب شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
+لیست کامل اعضای انجمن