:: منوی سایت
جامعه علمی پزشکان متخصص داخلی ایران
جامعه علمی پزشکان متخصص داخلی ایران
گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی)
رییس هیات مدیره: ایرج خسرونیا
تاریخ تاسیس: 1376
تعداد اعضای ثبت نام شده: 424
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1404272
بازدید این صفحه در سال جاری: 468
بازدید این صفحه در ماه جاری: 86
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 153
بازدید این صفحه در روز جاری: 17
HyperLink
 
 
1009
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
سید محمود اسحق حسینی
سید محمود اسحق حسینی
دبیر

انوش برزیگر
انوش برزیگر
عضو هیأت مدیره

مصطفی انوری
مصطفی انوری
نایب رئیس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
عبدالقادر کهزادیبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی ایران
فریده شیخ بهاییبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
بهزاد عین اللهینفرولوژیدانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
احمد عرب کیابیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
الهام محمدزادهبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی کرمان
حسن انتظامیبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی ایران
سیروس وثوقیبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی ایران
محمدسعید سعیدیبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی ایران
مرتضی آقا میر سلیمبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی ایران
اسماعیل مغانلوبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رزیتا شریف روحانیبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
محمد فراتی کاشانیبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی ایران
منصور عرببیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی ایران
رحمت پاک نهادبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی ایران
احمد عسکریبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
+لیست کامل اعضای انجمن