:: منوی سایت
جامعه علمی پزشکان متخصص داخلی ایران
جامعه علمی پزشکان متخصص داخلی ایران
گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی)
رییس هیات مدیره: ایرج خسرونیا
تاریخ تاسیس: 1376
تعداد اعضای ثبت نام شده: 468
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1864487
بازدید این صفحه در سال جاری: 3356
بازدید این صفحه در ماه جاری: 250
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 81
بازدید این صفحه در روز جاری: 2
HyperLink
 
 
1009
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
انوش برزیگر
انوش برزیگر
عضو هیأت مدیره

سید محمود اسحق حسینی
سید محمود اسحق حسینی
دبیر

ایرج خسرونیا
ایرج خسرونیا
رئیس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
علی عطارذوقیبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی ایران
حامد محمدیان شوییلیبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
جمشید علیزلدهبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی ایران
مینوش شعبانی برزگربیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی ایران
افسانه درخشانبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی شهر کرد
فرشته سدادینفرولوژیدانشگاه علوم پزشکی تهران
سینا مرادمندبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی ایران
علی هادیبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی کاشان
حمیدرضا جباری دارجانیآسیب شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
فریدنو زره سازبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی ایران
حشمت اله نیک دوستآسیب شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
محسن صدقی پوربیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی تهران
مجید طالبی انارکیبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
حمید کلانتریگوارش بالغین (داخلی)دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مجید سررشته داریآسیب شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
+لیست کامل اعضای انجمن