:: منوی سایت
جامعه علمی پزشکان متخصص داخلی ایران
جامعه علمی پزشکان متخصص داخلی ایران
گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی)
رییس هیات مدیره: ایرج خسرونیا
تاریخ تاسیس: 1376
تعداد اعضای ثبت نام شده: 468
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2041948
بازدید این صفحه در سال جاری: 4104
بازدید این صفحه در ماه جاری: 354
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 75
بازدید این صفحه در روز جاری: 2
HyperLink
 
 
1009
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
منوچهر کیهانی
منوچهر کیهانی
عضو هیأت مدیره

کیوان الچیان
کیوان الچیان
خزانه دار

پرویز وحدانی
پرویز وحدانی
عضو هیأت مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
مهران باباییبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
علیرضا کربلاییبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
ماندانا اشرفیآسیب شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
بتول زمانیبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی ایران
علیرضا آقایانبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی ایران
مریم رشتچیانبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی ایران
گوهرملک سمانه محمدی خمکبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
جلیل یقینیبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی تبریز
محمدجواد دهقان نیریبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
بهرام قاسمی اشکفتکیبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
علی اکبر دهقانیبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
محمدعلی توکلی اردکانیبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی ایران
محمد بهارستانبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
دینا گل دربرآسیب شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
میترا کاکوانبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی ایران
+لیست کامل اعضای انجمن