:: منوی سایت
جامعه علمی پزشکان متخصص داخلی ایران
جامعه علمی پزشکان متخصص داخلی ایران
گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی)
رییس هیات مدیره: ایرج خسرونیا
تاریخ تاسیس: 1376
تعداد اعضای ثبت نام شده: 468
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2780082
بازدید این صفحه در سال جاری: 1452
بازدید این صفحه در ماه جاری: 262
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 76
بازدید این صفحه در روز جاری: 3
HyperLink
 
 
1009
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
کیوان الچیان
کیوان الچیان
خزانه دار

ایرج خسرونیا
ایرج خسرونیا
رئیس

سید محمود اسحق حسینی
سید محمود اسحق حسینی
دبیر
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
بهرام قاسمی اشکفتکیبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
احمد شفاهیبیماریهای ریهدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نازیتا غلامرضاییبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
عليرضا صمديگوارش بالغین (داخلی)دانشگاه علوم پزشکی مشهد
پروانه امیریبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
سمیه متینبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی اردبیل
شهریار کتابیبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی ایران
حسین آریان پوربیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی زاهدان
گوهرملک سمانه محمدی خمکبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
سید محمود اسحق حسینیبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی ایران
حبيب اله ارجمنديبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
بهروز عطاییبیماری های عفونی و گرمسیریدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
فرشته سدادینفرولوژیدانشگاه علوم پزشکی تهران
احمد افتکاریبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
فایقه فداییبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی کرمان
+لیست کامل اعضای انجمن