:: منوی سایت
جامعه علمی پزشکان متخصص داخلی ایران
جامعه علمی پزشکان متخصص داخلی ایران
گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی)
رییس هیات مدیره: ایرج خسرونیا
تاریخ تاسیس: 1376
تعداد اعضای ثبت نام شده: 468
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2634509
بازدید این صفحه در سال جاری: 904
بازدید این صفحه در ماه جاری: 3
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 63
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1009
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
کیوان الچیان
کیوان الچیان
خزانه دار

انوش برزیگر
انوش برزیگر
عضو هیأت مدیره

ایرج خسرونیا
ایرج خسرونیا
رئیس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
آزیتا شیرانی پوربیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مرتضی آقا میر سلیمبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی ایران
شهریار کتابیبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی ایران
جلیل یقینیبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی تبریز
سیما وزیریبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی اهواز
مژگان شیرانیبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی ایران
شهربانو کیهانیانخون و سرطان بالغیندانشگاه علوم پزشکی تهران
عباس چاكرىبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی اهواز
نادر فیاضیبیماریهای ریهدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
هوشنگ شفیعیبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی ایران
فریده شیخ بهاییبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
حسین حیدرنژادبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی ایران
عباس تحصيلى فهادانبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
بهروز نجفیخون و سرطان بالغیندانشگاه علوم پزشکی تهران
ناهید بیجند گودرزبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
+لیست کامل اعضای انجمن