:: منوی سایت
جامعه علمی پزشکان متخصص داخلی ایران
جامعه علمی پزشکان متخصص داخلی ایران
گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی)
رییس هیات مدیره: ایرج خسرونیا
تاریخ تاسیس: 1376
تعداد اعضای ثبت نام شده: 468
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2359228
بازدید این صفحه در سال جاری: 4652
بازدید این صفحه در ماه جاری: 271
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 54
بازدید این صفحه در روز جاری: 3
HyperLink
 
 
1009
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
داریوش آقاخانی
داریوش آقاخانی
بازرس

مصطفی انوری
مصطفی انوری
نایب رئیس

انوش برزیگر
انوش برزیگر
عضو هیأت مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
یعقوب رادکانیبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی تبریز
احمد نکیساییبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی ایران
فرشید کی نژادبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی ایران
میثم یوسفیبیماریهای عفونی و گرمسیریدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
بیژن علائیبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی ایران
مژگان طاهریانبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
ژابیز اخلاقیبیماریهای عفونی و گرمسیریدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
محسن نصیری طوسیگوارش بالغین (داخلی)دانشگاه علوم پزشکی تهران
رامین پوریوسفبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی تبریز
داریوش آقاخانیبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی ایران
حمید شهیدزاده کوهبنانیبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
زهرا فرهادفربیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی ایران
محمدرضا فیض خواهآسیب شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
محمدرضا سرافرازبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی اهواز
سعید کلانتریبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی ایران
+لیست کامل اعضای انجمن