:: منوی سایت
انجمن علمی اینترونشنال کاردیولوژی ایران
انجمن علمی اینترونشنال کاردیولوژی ایران
گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی)
رییس هیات مدیره: ايرج فيروزي
تاریخ تاسیس: 1387
تعداد اعضای ثبت نام شده: 34
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 910129
بازدید این صفحه در سال جاری: 372
بازدید این صفحه در ماه جاری: 56
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 25
بازدید این صفحه در روز جاری: 6
HyperLink
 
 
1050
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
ايرج فيروزي
ايرج فيروزي
رئیس

محسن معدنی
محسن معدنی
عضو هیأت مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
بهروز تیزنوبیکبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
محمود هاشمیانبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی مشهد
امیر حسین زهره ایبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی تهران
کیانوش حسینیبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی تهران
حسين وكيليبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
حميد رضا صنعتيبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
نگار صالحيبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
مهدی شهریاری افشاربیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی تهران
محمدرضا بیاناتیبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
علی اصغر توکلی بنیزیبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
ایرج ناظریبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی تهران
محسن موهبتیبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
ايرج فيروزيبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
هومن شريعتي قادي كلاييبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
سيف الله عبدىبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
+لیست کامل اعضای انجمن