:: منوی سایت
انجمن علمی اینترونشنال کاردیولوژی ایران
انجمن علمی اینترونشنال کاردیولوژی ایران
گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی)
رییس هیات مدیره: ايرج فيروزي
تاریخ تاسیس: 1387
تعداد اعضای ثبت نام شده: 41
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1634826
بازدید این صفحه در سال جاری: 566
بازدید این صفحه در ماه جاری: 127
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 36
بازدید این صفحه در روز جاری: 4
HyperLink
 
 
1050
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
سيف الله عبدى
سيف الله عبدى
عضو هیأت مدیره

ايرج فيروزي
ايرج فيروزي
رئیس

محسن معدنی
محسن معدنی
عضو هیأت مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
احمد محمدی لردبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی تهران
عبداله اميرفرهنگىبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
حمیدرضا پورحسینیبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی تهران
امیر علی مهربانفربیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
صمد غفاریبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
غلامرضا سعيديبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی تبریز
نگار صالحيبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
امیر فرهنگ زند پارسابیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی تهران
سعید علیپورپارسابیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
محمد کاظم ترقیبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
امیر حسین زهره ایبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی تهران
محسن موهبتیبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
سیروس وثوقی مقدمبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی نیشابور
سیدشاهرخ تقویبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی ایران
کیانوش حسینیبیماریهای قلب و عروقدانشگاه علوم پزشکی تهران
+لیست کامل اعضای انجمن