:: منوی سایت
انجمن علمی فیزیک پزشکی ایران
انجمن علمی فیزیک پزشکی ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: سید ربیع مهدی مهدوی
تاریخ تاسیس: 1372
تعداد اعضای ثبت نام شده: 250
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2041921
بازدید این صفحه در سال جاری: 1517
بازدید این صفحه در ماه جاری: 149
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 34
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1069
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
بیزن هاشمی ملایری
بیزن هاشمی ملایری
عضو هیأت مدیره

حسین قدیری هروانی
حسین قدیری هروانی
بازرس علی البدل

حسین مزدارانی
حسین مزدارانی
نایب رئیس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
احمد بیطرفان رجبیفیزیک پزشکیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
یاشار قره ایاقیفیزیک پزشکیدانشگاه علوم پزشکی ارومیه
محسن صائبفیزیک پزشکیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
پروانه شکرانیفیزیک پزشکیدانشگاه های خارج از کشور
ژیلا رجائیفیزیک پزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران
مهتا قريب گركانىفیزیک پزشکیدانشگاه علوم پزشکی سمنان
پگاه صنعتیفیزیک پزشکیدانشگاه علوم پزشکی یزد
لیلا شیریفیزیک پزشکیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
علی اصغر پرچفیزیک پزشکیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
مریم رضایی یزدیفیزیک پزشکیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
رضا افضلی پورفیزیک پزشکیدانشگاه علوم پزشکی ایران
زهرا حاجی کریمی میبدیفیزیک پزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران
نفیسه حسنیفیزیک پزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران
اکرم مهنافیزیک پزشکیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
کاوه تنهافیزیک پزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران
+لیست کامل اعضای انجمن