:: منوی سایت
انجمن علمی فیزیک پزشکی ایران
انجمن علمی فیزیک پزشکی ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: سید ربیع مهدی مهدوی
تاریخ تاسیس: 1372
تعداد اعضای ثبت نام شده: 250
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1326680
بازدید این صفحه در سال جاری: 9
بازدید این صفحه در ماه جاری: 9
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 0
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1069
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
سید ربیع مهدی مهدوی
سید ربیع مهدی مهدوی
رئیس

بیزن هاشمی ملایری
بیزن هاشمی ملایری
عضو هیأت مدیره

علی شبستانی منفرد
علی شبستانی منفرد
خزانه دار
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
میکائیل ملارادهفیزیک پزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران
زینت زرینی منفردفیزیک پزشکیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
مهدیه شمسیفیزیک پزشکیدانشگاه علوم پزشکی تبریز
هادی رضاییفیزیک پزشکیدانشگاه علوم پزشکی اهواز
سلمان سلیمیفیزیک پزشکیدانشگاه علوم پزشکی ارومیه
علی جمعه زادهفیزیک پزشکیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
محمدرضا آیفیزیک پزشکیدانشگاه های خارج از کشور
فرزانه حاج اسماعیل زادهفیزیک پزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران
مریم ابوالمعصومیفیزیک پزشکیدانشگاه علوم پزشکی ایران
امیرهوشنگ براتیفیزیک پزشکیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
محسن اسدی نژادفیزیک پزشکیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
احمد شاکریفیزیک پزشکیدانشگاه علوم پزشکی اهواز
محمد کشتکارفیزیک پزشکیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
یاشار قره ایاقیفیزیک پزشکیدانشگاه علوم پزشکی ارومیه
نیر سادات مصطفویفیزیک پزشکیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
+لیست کامل اعضای انجمن