:: منوی سایت
تعداد اعضای ثبت نام شده: 124
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1577099
بازدید این صفحه در سال جاری: 140
بازدید این صفحه در ماه جاری: 31
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 13
بازدید این صفحه در روز جاری: 2
HyperLink
 
 
1173
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
محمد قهریعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
محسن آزادقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
حمید بدلیقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی مازندران
زهرا صالحیقارچ شناسیدانشگاه‌های وزارت علوم
مهدی عباس تبارقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
روح اله فاتحقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
سولماز بصیریقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی مازندران
شیوا صوریمهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی تهران
مجتبی دیده دارقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی مازندران
مژگان محمودی میمندقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
زینب قاسمیقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
محمد رضا یونس پورعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی مازندران
مه زاد ارمیقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
فرزاد اعلاقارچ شناسیدانشگاه های خارج از کشور
نگار فتاحیمیکروب شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
+لیست کامل اعضای انجمن