:: منوی سایت
تعداد اعضای ثبت نام شده: 124
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1715055
بازدید این صفحه در سال جاری: 222
بازدید این صفحه در ماه جاری: 27
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 7
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1173
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
طوبی محمدیقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
سهام انصاریقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی مازندران
مه زاد ارمیقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
ستاره آقاكوچك افشاريقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
محمد رضا یونس پورعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی مازندران
Moslem Papizadehمیکروب شناسیسایر (خارج از دانشگاه)
سیما جعفرپور جعفرپورقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی اهواز
جمال میرزائیبیماریهای عفونی و گرمسیریدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مجيد كاظميگوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردندانشگاه علوم پزشکی تهران
بهرام احمدیقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
پيمان سليمانيقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی کرمان
نسرین امیررجبقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی مازندران
مهدی عباس تبارقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
سید امیر یزدان پرستقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
پروین دهقانقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
+لیست کامل اعضای انجمن