:: منوی سایت
تعداد اعضای ثبت نام شده: 124
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1862617
بازدید این صفحه در سال جاری: 317
بازدید این صفحه در ماه جاری: 37
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 21
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1173
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
زينب گل محمد پورپزشکان عمومیدانشگاه علوم پزشکی مازندران
Moslem Papizadehمیکروب شناسیسایر (خارج از دانشگاه)
صادق خداویسیقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
اميرحسين داوريعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی مازندران
سمیه یزدان پناهعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
كاميار زمرديانقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
کاظم احمدی کیاقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
طاهره شکوهیقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
مژگان محمودی میمندقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
ساناز گودرزیعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی کرمان
فرشته زارعیقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
ساسان رضاییقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
زینب قاسمیقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
یوسف عظیمیقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی مازندران
عبدالمجید فتیانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
+لیست کامل اعضای انجمن