:: منوی سایت
تعداد اعضای ثبت نام شده: 124
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2634444
بازدید این صفحه در سال جاری: 74
بازدید این صفحه در ماه جاری: 3
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 8
بازدید این صفحه در روز جاری: 2
HyperLink
 
 
1173
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
زهرا زارع شهرآبادیقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
علی احمدیعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی تهران
محمد قهریعلوم آزمایشگاهیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
حامد فخیمقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی مازندران
آیدا مالکیعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی تهران
جمال میرزائیبیماریهای عفونی و گرمسیریدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
لادن ناظمیقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
نسرین امیررجبقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی مازندران
مریم موذنیقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
مهدی رزاقی ابیانهماماییدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
شهرام محمودیقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
سید امین آیت اللهی موسویقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی کرمان
افسانه واعظیقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی مازندران
محمد رضا صرافهاقارچ شناسیدانشگاه آزاد اسلامی
ساناز گودرزیعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی کرمان
+لیست کامل اعضای انجمن