:: منوی سایت
تعداد اعضای ثبت نام شده: 124
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1405941
بازدید این صفحه در سال جاری: 56
بازدید این صفحه در ماه جاری: 6
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 8
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1173
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
حامد خرمیعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی مازندران
مریم موذنیقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
لادن ناظمیقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
طوبی محمدیقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
معصومه شمس قهفرخیقارچ شناسیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
سهام انصاریقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی مازندران
علی زارعی محمودآبادیقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی اهواز
اميرحسين داوريعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی مازندران
کیوان پاک شیرقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
آیت الله نصرالهی عمرانقارچ شناسیدانشگاه آزاد اسلامی
عبدالمجید فتیانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
فاطمه آهنگرکانیقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی مازندران
روح اله فاتحقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
زینب بندلی زادهقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی مازندران
شهرام محمودیقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
+لیست کامل اعضای انجمن