:: منوی سایت
تعداد اعضای ثبت نام شده: 124
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1716717
بازدید این صفحه در سال جاری: 223
بازدید این صفحه در ماه جاری: 28
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 8
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1173
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
حمید بدلیقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی مازندران
مارال قرقانیعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی اهواز
فرشته زارعیقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
سعید مهدوی عمرانقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی بابل
روح اله فاتحقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
سحر محسنیعلوم آزمایشگاهیدانشگاه آزاد اسلامی
سيما دارابيانقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
مه زاد ارمیقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
حسین زرین فرقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
غلامرضا شکوهیقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
سیما جعفرپور جعفرپورقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی اهواز
مرجان معتمدیماماییدانشگاه علوم پزشکی تهران
محبوبه خرازیقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
اردشیر ضیاییقارچ شناسیدانشگاه آزاد اسلامی
حسین خدادادیقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
+لیست کامل اعضای انجمن