:: منوی سایت
تعداد اعضای ثبت نام شده: 124
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1577049
بازدید این صفحه در سال جاری: 139
بازدید این صفحه در ماه جاری: 30
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 12
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1173
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
شهین عبیری جهرمیپزشکان عمومیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
ساسان رضاییقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
مارال قرقانیعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی اهواز
Moslem Papizadehمیکروب شناسیسایر (خارج از دانشگاه)
معصومه شمس قهفرخیقارچ شناسیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
نسرین امیررجبقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی مازندران
علی فرزانگانقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
فرزاد کتیرائیقارچ شناسیدانشگاه‌های وزارت علوم
حدیث جعفریانقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
محمدجعفر حکیم الهیگوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردندانشگاه علوم پزشکی یزد
سهام انصاریقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی مازندران
زهرا خردقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
الهه ساسانیقارچ شناسیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
یوسف عظیمیقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی مازندران
مهسا فلاحتی نژادقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی مازندران
+لیست کامل اعضای انجمن