:: منوی سایت
تعداد اعضای ثبت نام شده: 124
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1406027
بازدید این صفحه در سال جاری: 57
بازدید این صفحه در ماه جاری: 7
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 9
بازدید این صفحه در روز جاری: 2
HyperLink
 
 
1173
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
حمید بدلیقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی مازندران
معصومه شمس قهفرخیقارچ شناسیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
الهه ساسانیقارچ شناسیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
اميرحسين داوريعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی مازندران
صادق نوری پورقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
عبدالمجید فتیانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
مهشید وکیلیعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی مازندران
طاهره شکوهیقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
هادى امراللهىقارچ شناسیسایر (خارج از دانشگاه)
محمد کردعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی تهران
فرشته زارعیقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
حمید مروتیقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
جواد جاویدنیاقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی مازندران
مرجان معتمدیماماییدانشگاه علوم پزشکی تهران
مهسا فلاحتی نژادقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی مازندران
+لیست کامل اعضای انجمن