:: منوی سایت
تعداد اعضای ثبت نام شده: 124
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2141134
بازدید این صفحه در سال جاری: 467
بازدید این صفحه در ماه جاری: 5
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 13
بازدید این صفحه در روز جاری: 3
HyperLink
 
 
1173
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
فاطمه آهنگرکانیقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی مازندران
مارال قرقانیعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی اهواز
زهرا صالحیقارچ شناسیدانشگاه‌های وزارت علوم
علی فرزانگانقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
انسیه لطفعلیقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
رسول محمدیقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
شیرین فره یارقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
معصومه شمس قهفرخیقارچ شناسیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
سید امین آیت اللهی موسویقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی کرمان
سعید مهدوی عمرانقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی بابل
علیرضا کلارستاقیقارچ شناسیدانشگاه آزاد اسلامی
الهه ساسانیقارچ شناسیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
علی زارعی محمودآبادیقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی اهواز
محمد رضا یونس پورعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی مازندران
اميرحسين داوريعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی مازندران
+لیست کامل اعضای انجمن