:: منوی سایت
تعداد اعضای ثبت نام شده: 124
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1949262
بازدید این صفحه در سال جاری: 377
بازدید این صفحه در ماه جاری: 42
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 12
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1173
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
علی احمدیعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی تهران
فرشته زارعیقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
مجتبی دیده دارقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی مازندران
زينب گل محمد پورپزشکان عمومیدانشگاه علوم پزشکی مازندران
زهرا كمالىعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی تهران
ناصر كيخاقارچ شناسیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
افسانه واعظیقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی مازندران
علی رضائی مته کلائیقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
اميرحسين داوريعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی مازندران
انسیه لطفعلیقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
فاطمه آهنگرکانیقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی مازندران
فاطمه نوربخشمیکروب شناسی پزشکیدانشگاه آزاد اسلامی
محبوبه خرازیقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مجتبی نبیلیقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی مازندران
زینب قاسمیقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
+لیست کامل اعضای انجمن