:: منوی سایت
تعداد اعضای ثبت نام شده: 124
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1716721
بازدید این صفحه در سال جاری: 79
بازدید این صفحه در ماه جاری: 9
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 2
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1173
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
محمد رضا صرافهاقارچ شناسیدانشگاه آزاد اسلامی
لادن ناظمیقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
زینب بندلی زادهقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی مازندران
فاطمه نوربخشمیکروب شناسی پزشکیدانشگاه آزاد اسلامی
اردشیر ضیاییقارچ شناسیدانشگاه آزاد اسلامی
فاطمه آهنگرکانیقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی مازندران
محسن آزادقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
زینب قاسمیقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
سعید مهدوی عمرانقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی بابل
صادق خداویسیقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
مهسا فلاحتی نژادقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی مازندران
مهدی رزاقی ابیانهماماییدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
حسین زرین فرقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
شقایق خجستهقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی مازندران
مه زاد ارمیقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
+لیست کامل اعضای انجمن