:: منوی سایت
تعداد اعضای ثبت نام شده: 124
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1577029
بازدید این صفحه در سال جاری: 58
بازدید این صفحه در ماه جاری: 7
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 1
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1173
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
فوزیه حسن مقدمعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی مازندران
زهرا زارع شهرآبادیقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
کاظم احمدی کیاقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
مریم نظریقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی مازندران
معصومه شمس قهفرخیقارچ شناسیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
محمد حسین یادگاریقارچ شناسیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
فرزاد کتیرائیقارچ شناسیدانشگاه‌های وزارت علوم
مهسا فلاحتی نژادقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی مازندران
اکرم عبدالهیعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
بهار نجاتیعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی مازندران
انسیه لطفعلیقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
آرزو چرسی زادهقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
نسا باقیقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی مازندران
ساسان رضاییقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
سولماز بصیریقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی مازندران
+لیست کامل اعضای انجمن