:: منوی سایت
تعداد اعضای ثبت نام شده: 124
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1406015
بازدید این صفحه در سال جاری: 34
بازدید این صفحه در ماه جاری: 4
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 5
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1173
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
میعاد بنای گل ریزیقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی مازندران
زهرا زارع شهرآبادیقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
محمد کردعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی تهران
ماندانا کمالیعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
حامد فخیمقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی مازندران
فروغ شمسی زادهقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی اهواز
محمدتقی هدایتیقارچ شناسیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
کیوان پاک شیرقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
جمال میرزائیبیماریهای عفونی و گرمسیریدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
محسن آزادقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
سعید مهدوی عمرانقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی بابل
الهه ساسانیقارچ شناسیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
فاطمه آهنگرکانیقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی مازندران
لادن ناظمیقارچ شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
عبدالمجید فتیانگل شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
+لیست کامل اعضای انجمن