:: منوی سایت
انجمن علمی میکروبشناسی ایران
انجمن علمی میکروبشناسی ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: محمد مهدی فیض آبادی
تاریخ تاسیس: /06/
تعداد اعضای ثبت نام شده: 17
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 910132
بازدید این صفحه در سال جاری: 283
بازدید این صفحه در ماه جاری: 49
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 21
بازدید این صفحه در روز جاری: 3
HyperLink
 
 
1078
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
عباسعلی ایمانی فولادی
عباسعلی ایمانی فولادی
خزانه دار

سید داور سیادت
سید داور سیادت
عضو هیأت مدیره

پژواک خاکی
پژواک خاکی
نایب رئیس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
حسن شجاعیمیکروب شناسی پزشکیدانشگاه های خارج از کشور
عباسعلی ایمانی فولادیمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
محمد تقی اخیمیکروب شناسی پزشکیدانشگاه های خارج از کشور
رامین عبیریمیکروب شناسی پزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران
سید داور سیادتمیکروب شناسی پزشکیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
معین ییلاق بیگیمیکروب شناسیدانشگاه علوم پزشکی قزوین
رسول یوسفی مشعوفمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشگاه علوم پزشکی همدان
سمیه یسلیانی فردمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشگاه علوم پزشکی تهران
مريم پورحاجي باقرمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشگاه علوم پزشکی تهران
پرویز اولیاءمیکروب شناسی پزشکیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
محسن ارزنلومیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
مسعود حق خواهمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشگاه های خارج از کشور
پروین حیدریهمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشگاه علوم پزشکی البرز
محمد مهدی فیض آبادیمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشگاه های خارج از کشور
ناصر بادامیمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشگاه علوم پزشکی تهران
+لیست کامل اعضای انجمن