:: منوی سایت
انجمن علمی میکروبشناسی ایران
انجمن علمی میکروبشناسی ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: محمد مهدی فیض آبادی
تاریخ تاسیس: /06/
تعداد اعضای ثبت نام شده: 17
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1799556
بازدید این صفحه در سال جاری: 419
بازدید این صفحه در ماه جاری: 75
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 13
بازدید این صفحه در روز جاری: 4
HyperLink
 
 
1078
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
حسن شجاعی
حسن شجاعی
عضو هیأت مدیره

رامین عبیری
رامین عبیری
دبیر

محمد مهدی فیض آبادی
محمد مهدی فیض آبادی
رئیس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
ناصر بادامیمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشگاه علوم پزشکی تهران
رسول یوسفی مشعوفمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشگاه علوم پزشکی همدان
مسعود حق خواهمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشگاه های خارج از کشور
معین ییلاق بیگیمیکروب شناسیدانشگاه علوم پزشکی قزوین
پژواک خاکیمیکروب شناسی پزشکیدانشگاه های خارج از کشور
حسن شجاعیمیکروب شناسی پزشکیدانشگاه های خارج از کشور
پروین حیدریهمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشگاه علوم پزشکی البرز
مريم پورحاجي باقرمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشگاه علوم پزشکی تهران
پرویز اولیاءمیکروب شناسی پزشکیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
محسن ارزنلومیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
محمد تقی اخیمیکروب شناسی پزشکیدانشگاه های خارج از کشور
رامین عبیریمیکروب شناسی پزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران
محمد مهدی فیض آبادیمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشگاه های خارج از کشور
سمیه یسلیانی فردمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشگاه علوم پزشکی تهران
سید داور سیادتمیکروب شناسی پزشکیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
+لیست کامل اعضای انجمن