:: منوی سایت
انجمن علمی میکروبشناسی ایران
انجمن علمی میکروبشناسی ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: محمد مهدی فیض آبادی
تاریخ تاسیس: /06/
تعداد اعضای ثبت نام شده: 17
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1634842
بازدید این صفحه در سال جاری: 237
بازدید این صفحه در ماه جاری: 53
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 19
بازدید این صفحه در روز جاری: 4
HyperLink
 
 
1078
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
پروین حیدریه
پروین حیدریه
عضو هیأت مدیره

عباسعلی ایمانی فولادی
عباسعلی ایمانی فولادی
خزانه دار

سید داور سیادت
سید داور سیادت
عضو هیأت مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
سمیه یسلیانی فردمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشگاه علوم پزشکی تهران
پژواک خاکیمیکروب شناسی پزشکیدانشگاه های خارج از کشور
مسعود حق خواهمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشگاه های خارج از کشور
مريم پورحاجي باقرمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشگاه علوم پزشکی تهران
سید داور سیادتمیکروب شناسی پزشکیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
حسن شجاعیمیکروب شناسی پزشکیدانشگاه های خارج از کشور
معین ییلاق بیگیمیکروب شناسیدانشگاه علوم پزشکی قزوین
عباسعلی ایمانی فولادیمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
رسول یوسفی مشعوفمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشگاه علوم پزشکی همدان
رامین عبیریمیکروب شناسی پزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران
ناصر بادامیمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشگاه علوم پزشکی تهران
محمد تقی اخیمیکروب شناسی پزشکیدانشگاه های خارج از کشور
پرویز اولیاءمیکروب شناسی پزشکیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
پروین حیدریهمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشگاه علوم پزشکی البرز
محمد مهدی فیض آبادیمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشگاه های خارج از کشور
+لیست کامل اعضای انجمن