:: منوی سایت
انجمن علمی میکروبشناسی ایران
انجمن علمی میکروبشناسی ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: محمد مهدی فیض آبادی
تاریخ تاسیس: /06/
تعداد اعضای ثبت نام شده: 17
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1253062
بازدید این صفحه در سال جاری: 516
بازدید این صفحه در ماه جاری: 4
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 14
بازدید این صفحه در روز جاری: 4
HyperLink
 
 
1078
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
پروین حیدریه
پروین حیدریه
عضو هیأت مدیره

حسن شجاعی
حسن شجاعی
عضو هیأت مدیره

محمد مهدی فیض آبادی
محمد مهدی فیض آبادی
رئیس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
مريم پورحاجي باقرمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشگاه علوم پزشکی تهران
محسن ارزنلومیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
سید داور سیادتمیکروب شناسی پزشکیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
عباسعلی ایمانی فولادیمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
محمد مهدی فیض آبادیمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشگاه های خارج از کشور
رسول یوسفی مشعوفمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشگاه علوم پزشکی همدان
مسعود حق خواهمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشگاه های خارج از کشور
پروین حیدریهمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشگاه علوم پزشکی البرز
محمد تقی اخیمیکروب شناسی پزشکیدانشگاه های خارج از کشور
ناصر بادامیمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشگاه علوم پزشکی تهران
معین ییلاق بیگیمیکروب شناسیدانشگاه علوم پزشکی قزوین
رامین عبیریمیکروب شناسی پزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران
پژواک خاکیمیکروب شناسی پزشکیدانشگاه های خارج از کشور
حسن شجاعیمیکروب شناسی پزشکیدانشگاه های خارج از کشور
سمیه یسلیانی فردمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشگاه علوم پزشکی تهران
+لیست کامل اعضای انجمن