:: منوی سایت
انجمن علمی میکروبشناسی ایران
انجمن علمی میکروبشناسی ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: محمد مهدی فیض آبادی
تاریخ تاسیس: /06/
تعداد اعضای ثبت نام شده: 17
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1795279
بازدید این صفحه در سال جاری: 413
بازدید این صفحه در ماه جاری: 69
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 13
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1078
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
حسن شجاعی
حسن شجاعی
عضو هیأت مدیره

سید داور سیادت
سید داور سیادت
عضو هیأت مدیره

عباسعلی ایمانی فولادی
عباسعلی ایمانی فولادی
خزانه دار
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
محمد مهدی فیض آبادیمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشگاه های خارج از کشور
معین ییلاق بیگیمیکروب شناسیدانشگاه علوم پزشکی قزوین
ناصر بادامیمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشگاه علوم پزشکی تهران
پرویز اولیاءمیکروب شناسی پزشکیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
رامین عبیریمیکروب شناسی پزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران
پژواک خاکیمیکروب شناسی پزشکیدانشگاه های خارج از کشور
محسن ارزنلومیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
عباسعلی ایمانی فولادیمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
حسن شجاعیمیکروب شناسی پزشکیدانشگاه های خارج از کشور
مسعود حق خواهمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشگاه های خارج از کشور
پروین حیدریهمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشگاه علوم پزشکی البرز
سمیه یسلیانی فردمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشگاه علوم پزشکی تهران
محمد تقی اخیمیکروب شناسی پزشکیدانشگاه های خارج از کشور
سید داور سیادتمیکروب شناسی پزشکیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
مريم پورحاجي باقرمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشگاه علوم پزشکی تهران
+لیست کامل اعضای انجمن