:: منوی سایت
انجمن علمی میکروبشناسی ایران
انجمن علمی میکروبشناسی ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: محمد مهدی فیض آبادی
تاریخ تاسیس: /06/
تعداد اعضای ثبت نام شده: 17
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1462060
بازدید این صفحه در سال جاری: 80
بازدید این صفحه در ماه جاری: 3
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 8
بازدید این صفحه در روز جاری: 3
HyperLink
 
 
1078
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
پروین حیدریه
پروین حیدریه
عضو هیأت مدیره

سید داور سیادت
سید داور سیادت
عضو هیأت مدیره

حسن شجاعی
حسن شجاعی
عضو هیأت مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
سمیه یسلیانی فردمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشگاه علوم پزشکی تهران
محمد مهدی فیض آبادیمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشگاه های خارج از کشور
معین ییلاق بیگیمیکروب شناسیدانشگاه علوم پزشکی قزوین
پرویز اولیاءمیکروب شناسی پزشکیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
مسعود حق خواهمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشگاه های خارج از کشور
رامین عبیریمیکروب شناسی پزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران
محسن ارزنلومیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
پژواک خاکیمیکروب شناسی پزشکیدانشگاه های خارج از کشور
رسول یوسفی مشعوفمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشگاه علوم پزشکی همدان
عباسعلی ایمانی فولادیمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
سید داور سیادتمیکروب شناسی پزشکیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
مريم پورحاجي باقرمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشگاه علوم پزشکی تهران
ناصر بادامیمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشگاه علوم پزشکی تهران
پروین حیدریهمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشگاه علوم پزشکی البرز
حسن شجاعیمیکروب شناسی پزشکیدانشگاه های خارج از کشور
+لیست کامل اعضای انجمن