:: منوی سایت
انجمن علمی میکروبشناسی ایران
انجمن علمی میکروبشناسی ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: محمد مهدی فیض آبادی
تاریخ تاسیس: /06/
تعداد اعضای ثبت نام شده: 17
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2034204
بازدید این صفحه در سال جاری: 598
بازدید این صفحه در ماه جاری: 53
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 11
بازدید این صفحه در روز جاری: 2
HyperLink
 
 
1078
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
محمد مهدی فیض آبادی
محمد مهدی فیض آبادی
رئیس

پژواک خاکی
پژواک خاکی
نایب رئیس

حسن شجاعی
حسن شجاعی
عضو هیأت مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
محسن ارزنلومیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
سید داور سیادتمیکروب شناسی پزشکیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
رامین عبیریمیکروب شناسی پزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران
محمد مهدی فیض آبادیمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشگاه های خارج از کشور
عباسعلی ایمانی فولادیمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
حسن شجاعیمیکروب شناسی پزشکیدانشگاه های خارج از کشور
سمیه یسلیانی فردمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشگاه علوم پزشکی تهران
مريم پورحاجي باقرمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشگاه علوم پزشکی تهران
مسعود حق خواهمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشگاه های خارج از کشور
پژواک خاکیمیکروب شناسی پزشکیدانشگاه های خارج از کشور
پرویز اولیاءمیکروب شناسی پزشکیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
معین ییلاق بیگیمیکروب شناسیدانشگاه علوم پزشکی قزوین
رسول یوسفی مشعوفمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشگاه علوم پزشکی همدان
پروین حیدریهمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشگاه علوم پزشکی البرز
محمد تقی اخیمیکروب شناسی پزشکیدانشگاه های خارج از کشور
+لیست کامل اعضای انجمن