:: منوی سایت
انجمن علمی میکروبشناسی ایران
انجمن علمی میکروبشناسی ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: محمد مهدی فیض آبادی
تاریخ تاسیس: /06/
تعداد اعضای ثبت نام شده: 17
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1253069
بازدید این صفحه در سال جاری: 517
بازدید این صفحه در ماه جاری: 5
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 15
بازدید این صفحه در روز جاری: 5
HyperLink
 
 
1078
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
پژواک خاکی
پژواک خاکی
نایب رئیس

عباسعلی ایمانی فولادی
عباسعلی ایمانی فولادی
خزانه دار

سید داور سیادت
سید داور سیادت
عضو هیأت مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
پژواک خاکیمیکروب شناسی پزشکیدانشگاه های خارج از کشور
محمد تقی اخیمیکروب شناسی پزشکیدانشگاه های خارج از کشور
معین ییلاق بیگیمیکروب شناسیدانشگاه علوم پزشکی قزوین
مريم پورحاجي باقرمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشگاه علوم پزشکی تهران
محسن ارزنلومیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
مسعود حق خواهمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشگاه های خارج از کشور
سید داور سیادتمیکروب شناسی پزشکیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
عباسعلی ایمانی فولادیمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
رسول یوسفی مشعوفمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشگاه علوم پزشکی همدان
پروین حیدریهمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشگاه علوم پزشکی البرز
حسن شجاعیمیکروب شناسی پزشکیدانشگاه های خارج از کشور
ناصر بادامیمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشگاه علوم پزشکی تهران
محمد مهدی فیض آبادیمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشگاه های خارج از کشور
سمیه یسلیانی فردمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشگاه علوم پزشکی تهران
رامین عبیریمیکروب شناسی پزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران
+لیست کامل اعضای انجمن