:: منوی سایت
انجمن علمی میکروبشناسی ایران
انجمن علمی میکروبشناسی ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: محمد مهدی فیض آبادی
تاریخ تاسیس: /06/
تعداد اعضای ثبت نام شده: 17
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1248897
بازدید این صفحه در سال جاری: 78
بازدید این صفحه در ماه جاری: 1
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 3
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1078
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
حسن شجاعی
حسن شجاعی
عضو هیأت مدیره

عباسعلی ایمانی فولادی
عباسعلی ایمانی فولادی
خزانه دار

محمد مهدی فیض آبادی
محمد مهدی فیض آبادی
رئیس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
پژواک خاکیمیکروب شناسی پزشکیدانشگاه های خارج از کشور
مريم پورحاجي باقرمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشگاه علوم پزشکی تهران
معین ییلاق بیگیمیکروب شناسیدانشگاه علوم پزشکی قزوین
ناصر بادامیمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشگاه علوم پزشکی تهران
سید داور سیادتمیکروب شناسی پزشکیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
پرویز اولیاءمیکروب شناسی پزشکیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
محمد مهدی فیض آبادیمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشگاه های خارج از کشور
محمد تقی اخیمیکروب شناسی پزشکیدانشگاه های خارج از کشور
حسن شجاعیمیکروب شناسی پزشکیدانشگاه های خارج از کشور
عباسعلی ایمانی فولادیمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
رسول یوسفی مشعوفمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشگاه علوم پزشکی همدان
پروین حیدریهمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشگاه علوم پزشکی البرز
مسعود حق خواهمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشگاه های خارج از کشور
سمیه یسلیانی فردمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشگاه علوم پزشکی تهران
محسن ارزنلومیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
+لیست کامل اعضای انجمن