:: منوی سایت
انجمن علمی انفورماتیک پزشکی ایران
انجمن علمی انفورماتیک پزشکی ایران
گروه بین رشته ای
رییس هیات مدیره: حمید مقدسی
تاریخ تاسیس: 1392
تعداد اعضای ثبت نام شده: 7
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2136610
بازدید این صفحه در سال جاری: 1046
بازدید این صفحه در ماه جاری: 208
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 29
بازدید این صفحه در روز جاری: 2
HyperLink
 
 
1185
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
حمید مقدسی
حمید مقدسی
رئیس

حسین ریاضی
حسین ریاضی
دبیر

رضا ربیعی
رضا ربیعی
خزانه دار
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
+لیست کامل اعضای انجمن