:: منوی سایت
انجمن علمی انفورماتیک پزشکی ایران
انجمن علمی انفورماتیک پزشکی ایران
گروه بین رشته ای
رییس هیات مدیره: حمید مقدسی
تاریخ تاسیس: 1392
تعداد اعضای ثبت نام شده: 47
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2468286
بازدید این صفحه در سال جاری: 128
بازدید این صفحه در ماه جاری: 128
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 47
بازدید این صفحه در روز جاری: 16
HyperLink
 
 
1185
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
رضا ربیعی
رضا ربیعی
خزانه دار

شهرام طهماسبیان
شهرام طهماسبیان
بازرس

حسین ریاضی
حسین ریاضی
دبیر
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
مهدي حبيبي كولاييانفورماتیک پزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران
+لیست کامل اعضای انجمن