:: منوی سایت
انجمن علمی انفورماتیک پزشکی ایران
انجمن علمی انفورماتیک پزشکی ایران
گروه بین رشته ای
رییس هیات مدیره: حمید مقدسی
تاریخ تاسیس: 1392
تعداد اعضای ثبت نام شده: 84
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2780064
بازدید این صفحه در سال جاری: 1498
بازدید این صفحه در ماه جاری: 180
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 83
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1185
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
رضا صفدری
رضا صفدری
عضو هیأت مدیره

حسین ریاضی
حسین ریاضی
دبیر

حمید مقدسی
حمید مقدسی
رئیس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
مینا رستمیانفورماتیک پزشکیدانشگاه علوم پزشکی کرمان
زهرا ناظريانفورماتیک پزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران
مژگان تنهاپورانفورماتیک پزشکیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
پریناز تبریانفورماتیک پزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران
مجتبی پورمهدیانفورماتیک پزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران
حامد مهدی زادهانفورماتیک پزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران
الهام نظریانفورماتیک پزشکیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
شراره رستم نیاکان کلهریانفورماتیک پزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران
فرزاد سلمانی زادهانفورماتیک پزشکیدانشگاه علوم پزشکی کرمان
مسعود امن زادهانفورماتیک پزشکیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
سید محمد ایوب زادهانفورماتیک پزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران
علی ثنایی فرانفورماتیک پزشکیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
حمید مقدسیانفورماتیک پزشکیدانشگاه های خارج از کشور
حسن ابراهیم پور صدقیانیانفورماتیک پزشکیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
امین کرم پورانفورماتیک پزشکیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
+لیست کامل اعضای انجمن