:: منوی سایت
انجمن علمی باکتری شناسی پزشکی ایران
انجمن علمی باکتری شناسی پزشکی ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: عبدالعزیز رستگارلاری
تاریخ تاسیس: 1389
تعداد اعضای ثبت نام شده: 54
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2468325
بازدید این صفحه در سال جاری: 76
بازدید این صفحه در ماه جاری: 76
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 20
بازدید این صفحه در روز جاری: 2
HyperLink
 
 
1136
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
عبدالعزیز رستگارلاری
عبدالعزیز رستگارلاری
رئیس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
محسن امینمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشگاه های خارج از کشور
سولماز اوحدیان مقدممیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشگاه علوم پزشکی تهران
عزت الله بصیریمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشگاه علوم پزشکی شیراز
احمد خورشیدیمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
محمد رهبرمیکروب شناسی پزشکیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
علی شا اکیامیکروب شناسی پزشکیدانشگاه های خارج از کشور
محمد مهدی سلطان دلالمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشگاه های خارج از کشور
غلامرضا زرینیمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
فرخ اکبری نخجوانیمیکروب شناسی پزشکیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
امیرمرتضی ابراهیم زاده نامورمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
علی اکبر میرصالحیانمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشگاه علوم پزشکی تهران
اصغر تنومندمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
محمدرضا نهاییبیماریهای داخلیدانشگاه های خارج از کشور
فاطمه فلاحمیکروب شناسی پزشکیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
یوسف عرفانیمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
+لیست کامل اعضای انجمن