:: منوی سایت
انجمن علمی باکتری شناسی پزشکی ایران
انجمن علمی باکتری شناسی پزشکی ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: عبدالعزیز رستگارلاری
تاریخ تاسیس: 1389
تعداد اعضای ثبت نام شده: 33
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1074401
بازدید این صفحه در سال جاری: 721
بازدید این صفحه در ماه جاری: 7
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 19
بازدید این صفحه در روز جاری: 3
HyperLink
 
 
1136
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
عبدالعزیز رستگارلاری
عبدالعزیز رستگارلاری
رئیس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
فاطمه فلاحمیکروب شناسی پزشکیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
محمدرضا نهاییبیماریهای داخلیدانشگاه های خارج از کشور
محمد رهبرمیکروب شناسی پزشکیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
لیلا عظیمیمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشگاه علوم پزشکی ایران
علی شا اکیامیکروب شناسی پزشکیدانشگاه های خارج از کشور
مليحه طالبیآموزش بهداشتدانشگاه علوم پزشکی ایران
محمدرضا پورشفیعمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشگاه های خارج از کشور
ایرج نیکوکارمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشگاه علوم پزشکی اهواز
یوسف عرفانیمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
احمد خورشیدیمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
ناصر بادامیمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشگاه علوم پزشکی تهران
محمد مرادیمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشگاه های خارج از کشور
محمد ارجمندزادگانبیماریهای داخلیدانشگاه های خارج از کشور
علی اکبر سلیمانی رهبرمیکروب شناسی پزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران
محمدرضا پورمندمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشگاه های خارج از کشور
+لیست کامل اعضای انجمن