:: منوی سایت
انجمن علمی باکتری شناسی پزشکی ایران
انجمن علمی باکتری شناسی پزشکی ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: عبدالعزیز رستگارلاری
تاریخ تاسیس: 1389
تعداد اعضای ثبت نام شده: 54
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1577054
بازدید این صفحه در سال جاری: 343
بازدید این صفحه در ماه جاری: 85
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 21
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1136
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
عبدالعزیز رستگارلاری
عبدالعزیز رستگارلاری
رئیس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
طلعت مختاری ازادویروس شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
محمدرضا نهاییبیماریهای داخلیدانشگاه های خارج از کشور
یوسف عرفانیمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
محمدرضا پورشفیعمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشگاه های خارج از کشور
نیما حسینی جزنیمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
مليحه طالبیآموزش بهداشتدانشگاه علوم پزشکی ایران
عبدالعزیز رستگارلاریمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشگاه های خارج از کشور
سید محمود امین مرعشیمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشگاه علوم پزشکی البرز
هنگامه زندیمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشگاه های خارج از کشور
محدیاقر خلیلیمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشگاه های خارج از کشور
سید حسین اردهالیبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی ایران
حسن حسین زادگانمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
 میکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشگاه های خارج از کشور
علی اکبر سلیمانی رهبرمیکروب شناسی پزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران
ناصر بادامیمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشگاه علوم پزشکی تهران
+لیست کامل اعضای انجمن