:: منوی سایت
انجمن علمی باکتری شناسی پزشکی ایران
انجمن علمی باکتری شناسی پزشکی ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: عبدالعزیز رستگارلاری
تاریخ تاسیس: 1389
تعداد اعضای ثبت نام شده: 54
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2136696
بازدید این صفحه در سال جاری: 1180
بازدید این صفحه در ماه جاری: 71
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 23
بازدید این صفحه در روز جاری: 3
HyperLink
 
 
1136
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
عبدالعزیز رستگارلاری
عبدالعزیز رستگارلاری
رئیس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
احمد رحمتی بهرامعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی تبریز
محسن امینمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشگاه های خارج از کشور
میترا براتیبیماریهای عفونی و گرمسیریدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
یوسف عرفانیمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
علی اکبر سلیمانی رهبرمیکروب شناسی پزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران
هنگامه زندیمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشگاه های خارج از کشور
امیرمرتضی ابراهیم زاده نامورمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
فاطمه فلاحمیکروب شناسی پزشکیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
سید محمود امین مرعشیمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشگاه علوم پزشکی البرز
فرخ اکبری نخجوانیمیکروب شناسی پزشکیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
محمد مرادیمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشگاه های خارج از کشور
محمد معتمدی فرمیکروب شناسی پزشکیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
مهرناز رسولی نژادبیماریهای عفونی و گرمسیریدانشگاه علوم پزشکی تهران
محمد اقازادهمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
آذردخت خسروی بروجنیمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشگاه های خارج از کشور
+لیست کامل اعضای انجمن