:: منوی سایت
انجمن علمی باکتری شناسی پزشکی ایران
انجمن علمی باکتری شناسی پزشکی ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: عبدالعزیز رستگارلاری
تاریخ تاسیس: 1389
تعداد اعضای ثبت نام شده: 54
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1949344
بازدید این صفحه در سال جاری: 1014
بازدید این صفحه در ماه جاری: 79
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 24
بازدید این صفحه در روز جاری: 3
HyperLink
 
 
1136
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
عبدالعزیز رستگارلاری
عبدالعزیز رستگارلاری
رئیس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
محمد حسین سالاریمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشگاه علوم پزشکی تهران
سید محمود امین مرعشیمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشگاه علوم پزشکی البرز
ایرج نیکوکارمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشگاه علوم پزشکی اهواز
احمد رحمتی بهرامعلوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی تبریز
فرانک عالی نژادمهندسی بهداشت حرفه ایدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
محمد معتمدی فرمیکروب شناسی پزشکیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
لیلا عظیمیمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشگاه علوم پزشکی ایران
سید حسین اردهالیبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی ایران
میترا براتیبیماریهای عفونی و گرمسیریدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
عبدالله اردبیلیبافت شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
محمد رهبرمیکروب شناسی پزشکیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
نیما حسینی جزنیمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
امیرمرتضی ابراهیم زاده نامورمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
محمد آهنجانمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشگاه علوم پزشکی مازندران
امیر حسن زادهمیکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دانشگاه علوم پزشکی تهران
+لیست کامل اعضای انجمن