:: منوی سایت
انجمن علمی نانو فناوری پزشکی
انجمن علمی نانو فناوری پزشکی
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: سید مهدی رضایت سرخ آبادی
تاریخ تاسیس: 1390
تعداد اعضای ثبت نام شده: 12
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1326708
بازدید این صفحه در سال جاری: 11
بازدید این صفحه در ماه جاری: 11
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 0
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1180
::
 

:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
حسین قنبری
حسین قنبری
خزانه دار

سید مهدی رضایت سرخ آبادی
سید مهدی رضایت سرخ آبادی
رئیس

رضا فریدی مجیدی
رضا فریدی مجیدی
نایب رئیس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
سید مهدی رضایت سرخ آبادیسم شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
کامیار خوشنویساننانوتکنولوژی پزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران
حسین قنبریبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی ایران
+لیست کامل اعضای انجمن