:: منوی سایت
انجمن علمی نانو فناوری پزشکی
انجمن علمی نانو فناوری پزشکی
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: سید مهدی رضایت سرخ آبادی
تاریخ تاسیس: 1390
تعداد اعضای ثبت نام شده: 12
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2041828
بازدید این صفحه در سال جاری: 945
بازدید این صفحه در ماه جاری: 83
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 14
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1180
::
 

:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
سید مهدی رضایت سرخ آبادی
سید مهدی رضایت سرخ آبادی
رئیس

پیمان کیهان ور
پیمان کیهان ور
عضو علی البدل

حسین قنبری
حسین قنبری
خزانه دار
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
حسین قنبریبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی ایران
سید مهدی رضایت سرخ آبادیسم شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
کامیار خوشنویساننانوتکنولوژی پزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران
+لیست کامل اعضای انجمن