:: منوی سایت
انجمن علمی نانو فناوری پزشکی
انجمن علمی نانو فناوری پزشکی
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: سید مهدی رضایت سرخ آبادی
تاریخ تاسیس: 1390
تعداد اعضای ثبت نام شده: 7
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 910150
بازدید این صفحه در سال جاری: 308
بازدید این صفحه در ماه جاری: 48
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 18
بازدید این صفحه در روز جاری: 4
HyperLink
 
 
1180
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
حسین قنبری
حسین قنبری
خزانه دار

رضا فریدی مجیدی
رضا فریدی مجیدی
نایب رئیس

سید مهدی رضایت سرخ آبادی
سید مهدی رضایت سرخ آبادی
رئیس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
حسین قنبریبیماریهای داخلیدانشگاه علوم پزشکی ایران
پیمان کیهان ورنانوتکنولوژی پزشکی (نانوفناوری پزشکی)دانشگاه علوم پزشکی تهران
سید مهدی رضایت سرخ آبادیسم شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
کامیار خوشنویساننانوتکنولوژی پزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران
+لیست کامل اعضای انجمن