:: منوی سایت
انجمن علمی آمار زیستی ایران
انجمن علمی آمار زیستی ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: کاظم محمد
تاریخ تاسیس: 1393
تعداد اعضای ثبت نام شده: 6
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2468280
بازدید این صفحه در سال جاری: 76
بازدید این صفحه در ماه جاری: 76
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 18
بازدید این صفحه در روز جاری: 3
HyperLink
 
 
1186
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
حجت زراعتی
حجت زراعتی
دبیر

محمود محمودی مجدآبادی فراهانی
محمود محمودی مجدآبادی فراهانی
نایب رئیس

انوشیروان کاظم نژاد لیلی
انوشیروان کاظم نژاد لیلی
خزانه دار
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
مهدی یاسریآمار زیستیدانشگاه علوم پزشکی تهران
زهره امیریآمار زیستیدانشگاه علوم پزشکی تهران
انوشیروان کاظم نژاد لیلیآمار زیستیدانشگاه‌های وزارت علوم
حجت زراعتیآمار زیستیدانشگاه علوم پزشکی تهران
محمود محمودی مجدآبادی فراهانیآمار زیستیدانشگاه علوم پزشکی تهران
+لیست کامل اعضای انجمن