:: منوی سایت
انجمن علمی آمار زیستی ایران
انجمن علمی آمار زیستی ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: کاظم محمد
تاریخ تاسیس: 1393
تعداد اعضای ثبت نام شده: 6
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1864450
بازدید این صفحه در سال جاری: 760
بازدید این صفحه در ماه جاری: 82
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 32
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1186
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
حجت زراعتی
حجت زراعتی
دبیر

کاظم محمد
کاظم محمد
رئیس

مهدی یاسری
مهدی یاسری
عضو هیأت مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
مهدی یاسریآمار زیستیدانشگاه علوم پزشکی تهران
کاظم محمدآمار زیستیدانشگاه علوم پزشکی تهران
حجت زراعتیآمار زیستیدانشگاه علوم پزشکی تهران
زهره امیریآمار زیستیدانشگاه علوم پزشکی تهران
محمود محمودی مجدآبادی فراهانیآمار زیستیدانشگاه علوم پزشکی تهران
انوشیروان کاظم نژاد لیلیآمار زیستیدانشگاه‌های وزارت علوم
+لیست کامل اعضای انجمن