:: منوی سایت
انجمن علمی آمار زیستی ایران
انجمن علمی آمار زیستی ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: کاظم محمد
تاریخ تاسیس: 1393
تعداد اعضای ثبت نام شده: 6
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1248884
بازدید این صفحه در سال جاری: 707
بازدید این صفحه در ماه جاری: 1
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 15
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1186
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
حجت زراعتی
حجت زراعتی
دبیر

مهدی یاسری
مهدی یاسری
عضو هیأت مدیره

انوشیروان کاظم نژاد لیلی
انوشیروان کاظم نژاد لیلی
خزانه دار
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
محمود محمودی مجدآبادی فراهانیآمار زیستیدانشگاه علوم پزشکی تهران
انوشیروان کاظم نژاد لیلیآمار زیستیدانشگاه‌های وزارت علوم
مهدی یاسریآمار زیستیدانشگاه علوم پزشکی تهران
حجت زراعتیآمار زیستیدانشگاه علوم پزشکی تهران
کاظم محمدآمار زیستیدانشگاه علوم پزشکی تهران
زهره امیریآمار زیستیدانشگاه علوم پزشکی تهران
+لیست کامل اعضای انجمن