:: منوی سایت
انجمن علمی پزشکی هسته ای ایران
انجمن علمی پزشکی هسته ای ایران
گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی)
رییس هیات مدیره: محسن ساغری
تاریخ تاسیس: 1378
تعداد اعضای ثبت نام شده: 120
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1715067
بازدید این صفحه در سال جاری: 432
بازدید این صفحه در ماه جاری: 63
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 19
بازدید این صفحه در روز جاری: 2
HyperLink
 
 
1187
:: معرفی پزشکی هسته ای
 

:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
محسن ساغری
محسن ساغری
رئیس

سعید فرزانه فر
سعید فرزانه فر
دبیر

رامین صادقی
رامین صادقی
عضو هیأت مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
یلدا صالحیپزشکی هسته ایدانشگاه علوم پزشکی تهران
محمد کاظم شیرودیپزشکی هسته ایدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
بابک محمودیانپزشکی هسته ایدانشگاه علوم پزشکی تبریز
کورش وفاییپزشکی هسته ایدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مریم الوندیپزشکی هسته ایدانشگاه علوم پزشکی ایران
فریدون فتوحیپزشکی هسته ایدانشگاه علوم پزشکی تهران
مريم تاجيك رستميپزشکی هسته ایدانشگاه علوم پزشکی تهران
حمیدرضا صدیقپزشکی هسته ایدانشگاه علوم پزشکی ایران
علی کیاستپزشکی هسته ایدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
هادی ملکپزشکی هسته ایدانشگاه علوم پزشکی ایران
مینا رنجی امجدپزشکی هسته ایدانشگاه علوم پزشکی تهران
الهه پیرایشپزشکی هسته ایدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نسیم وحیدفرداروسازی هسته ایدانشگاه علوم پزشکی تهران
حسين براتي چرمهينيپزشکی هسته ایدانشگاه علوم پزشکی ایران
سید رسول زکویپزشکی هسته ایدانشگاه علوم پزشکی تهران
+لیست کامل اعضای انجمن