:: منوی سایت
انجمن علمی سامانه های نوین دارو رسانی ایران
انجمن علمی سامانه های نوین دارو رسانی ایران
گروه داروسازی و دندانپزشکی
رییس هیات مدیره: مرتضی رفیعی تهرانی
تاریخ تاسیس: 1383
تعداد اعضای ثبت نام شده: 50
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1949317
بازدید این صفحه در سال جاری: 385
بازدید این صفحه در ماه جاری: 37
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 14
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1166
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
فاطمه اطیابی
فاطمه اطیابی
عضو علی البدل

نرسی جعفری
نرسی جعفری
بازرس علی البدل

محمدرضا عوادی
محمدرضا عوادی
بازرس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
مجید سعیدیفارماسیوتیکسدانشگاه علوم پزشکی مازندران
فیروزه آقایی مقدمفارماسیوتیکسدانشگاه علوم پزشکی ایران
فریبا ابوالحسن تاشداروسازیدانشگاه علوم پزشکی ایران
عسل میرمحمدصادقیزیست فناوری پزشکی (بیوتکنولوژی پزشکی)دانشگاه علوم پزشکی ایران
کامبیز گیلانیداروسازی بالینیدانشگاه علوم پزشکی ایران
ناصر توکلیزیست فناوری پزشکی (بیوتکنولوژی پزشکی)دانشگاه علوم پزشکی ایران
نوشین تشرفیفارماسیوتیکسدانشگاه علوم پزشکی ایران
مسعود عبدالکریمیفارماسیوتیکسدانشگاه علوم پزشکی ایران
رضا پوررجبداروسازیدانشگاه علوم پزشکی ایران
محمدرضا عوادیفارماسیوتیکسدانشگاه علوم پزشکی ایران
علی افشار قهرمانیداروسازیدانشگاه علوم پزشکی ایران
سمانه بایرامیفارماسیوتیکسدانشگاه علوم پزشکی ایران
عباس تهذیبیفارماسیوتیکسدانشگاه علوم پزشکی ایران
الهه مرتضویانفارماسیوتیکسدانشگاه علوم پزشکی ایران
اسکندر مقیمی پورداروسازیدانشگاه علوم پزشکی ایران
+لیست کامل اعضای انجمن