:: منوی سایت
انجمن علمی سامانه های نوین دارو رسانی ایران
انجمن علمی سامانه های نوین دارو رسانی ایران
گروه داروسازی و دندانپزشکی
رییس هیات مدیره: مرتضی رفیعی تهرانی
تاریخ تاسیس: 1383
تعداد اعضای ثبت نام شده: 50
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1577058
بازدید این صفحه در سال جاری: 177
بازدید این صفحه در ماه جاری: 27
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 7
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1166
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
فاطمه اطیابی
فاطمه اطیابی
عضو علی البدل

الهه مرتضویان
الهه مرتضویان
عضو هیأت مدیره

عسل میرمحمدصادقی
عسل میرمحمدصادقی
عضو هیأت مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
نرسی جعفریفارماسیوتیکسدانشگاه علوم پزشکی ایران
محمدرضا عوادیفارماسیوتیکسدانشگاه علوم پزشکی ایران
مجید سعیدیفارماسیوتیکسدانشگاه علوم پزشکی مازندران
فیروزه آقایی مقدمفارماسیوتیکسدانشگاه علوم پزشکی ایران
عسل میرمحمدصادقیزیست فناوری پزشکی (بیوتکنولوژی پزشکی)دانشگاه علوم پزشکی ایران
مهرداد حمیدیفارماسیوتیکسدانشگاه علوم پزشکی تهران
زهره محمدیفارماسیوتیکسدانشگاه علوم پزشکی ایران
مریم نورخیز محجوبداروسازیدانشگاه علوم پزشکی ایران
مسعود عبدالکریمیفارماسیوتیکسدانشگاه علوم پزشکی ایران
سید محمدرضا مهرابیداروسازیدانشگاه علوم پزشکی ایران
علی کشاورزداروسازیدانشگاه علوم پزشکی ایران
ناصر توکلیزیست فناوری پزشکی (بیوتکنولوژی پزشکی)دانشگاه علوم پزشکی ایران
جعفر میرفخراییفارماسیوتیکسدانشگاه علوم پزشکی ایران
کیانا پیراستهداروسازیدانشگاه علوم پزشکی ایران
فريد دركوشفارماسیوتیکسدانشگاه علوم پزشکی ایران
+لیست کامل اعضای انجمن