:: منوی سایت
انجمن علمی سامانه های نوین دارو رسانی ایران
انجمن علمی سامانه های نوین دارو رسانی ایران
گروه داروسازی و دندانپزشکی
رییس هیات مدیره: مرتضی رفیعی تهرانی
تاریخ تاسیس: 1383
تعداد اعضای ثبت نام شده: 50
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2634494
بازدید این صفحه در سال جاری: 69
بازدید این صفحه در ماه جاری: 5
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 12
بازدید این صفحه در روز جاری: 2
HyperLink
 
 
1166
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
زهره محمدی
زهره محمدی
عضو علی البدل

محمدرضا عوادی
محمدرضا عوادی
بازرس

فريد دركوش
فريد دركوش
عضو هیأت مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
اسکندر مقیمی پورداروسازیدانشگاه علوم پزشکی ایران
علی افشار قهرمانیداروسازیدانشگاه علوم پزشکی ایران
الهه مرتضویانفارماسیوتیکسدانشگاه علوم پزشکی ایران
فیروزه آقایی مقدمفارماسیوتیکسدانشگاه علوم پزشکی ایران
سپیده صفریفارماسیوتیکسدانشگاه علوم پزشکی ایران
عسل میرمحمدصادقیزیست فناوری پزشکی (بیوتکنولوژی پزشکی)دانشگاه علوم پزشکی ایران
جعفر میرفخراییفارماسیوتیکسدانشگاه علوم پزشکی ایران
نرسی جعفریفارماسیوتیکسدانشگاه علوم پزشکی ایران
جعفر رفیعیداروسازیدانشگاه علوم پزشکی ایران
مریم نورخیز محجوبداروسازیدانشگاه علوم پزشکی ایران
مهرداد حمیدیفارماسیوتیکسدانشگاه علوم پزشکی تهران
فريد دركوشفارماسیوتیکسدانشگاه علوم پزشکی ایران
مسعود عبدالکریمیفارماسیوتیکسدانشگاه علوم پزشکی ایران
کیانا پیراستهداروسازیدانشگاه علوم پزشکی ایران
الهه ناهیدداروسازیدانشگاه علوم پزشکی ایران
+لیست کامل اعضای انجمن